Tuesday, March 10, 2015

[Doorbraak Info] Roep van studenten en docenten om democratisering wordt overal gehoord

Waarom De Nieuwe Universiteit Nijmegen groot gelijk heeft

"Waarom de Nieuwe Universiteit het niet redt." Onder die pretentieuze kop serveerde Voxweb eerder deze week de vers opgerichte actiegroep De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) resoluut af. Over persaandacht had DNUN in ieder geval niet te klagen: ook in het NRC Handelsblad en in studentenblad ANS vonden we een vergelijkbare analyse. De ontevreden studenten en personeelsleden zouden niet goed weten waar ze eigenlijk tegen zijn, te meer omdat ze aan de Radboud Universiteit betrekkelijk weinig te klagen zouden hebben. Ook wenden ze zich ten onrechte tot het universiteitsbestuur, zo werd gesteld, waar ze hun pijlen op Den Haag zouden moeten richten. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/waarom-de-nieuwe-universiteit-nijmegen-groot-gelijk-heeft/

--
Stroomversnellers van de studentenbeweging

Het is heel duidelijk dat de tijd van de ongebreidelde macht van de managers in het onderwijs verleden tijd is. Een diepe onderstroom die sinds een paar dagen aan de oppervlakte komt, wil, vrij vertaald, macht aan de studenten en docenten. Symbool hiervoor zijn de Algemene Vergaderingen (General Assemblies) in de hal van het Maagdenhuis geworden waar iedereen aan kan meedoen. Daar nemen we, als deelnemers aan de acties, samen breed gedragen besluiten. Door de mensen over wie het gaat. Dat is in schril contrast met de achterkamertjes van hetzelfde gebouw waar Louise Gunning met haar vriendjes van het College van Bestuur (CvB) met "een kleine groep" orders bedacht voor de honderden medewerkers en studenten. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/stroomversnellers-van-de-studentenbeweging/

--
Vechten en scoren "a la Messi" tegen dwangarbeid en repressie (videoverslag)

Afgelopen vrijdag vond op de Universiteit Groningen de tweede gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst plaats van Gijsbert Vonk en enkele uitkeringsgerechtigden van DwangArbeid Nee Groningen (DANG) en Doorbraak. Deze keer ging het over individuele straf en collectief verzet in de bijstand. Er waren een kleine honderd aanwezigen, voornamelijk uit de drie noordelijke provincies. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/vechten-en-scoren-a-la-messi-tegen-dwangarbeid-en-repressie-videoverslag/

--
Ook de Leidse afdeling van de Nieuwe Universiteit is van de grond

Na Amsterdam, Groningen, Wageningen, Nijmegen, Rotterdam en Maastricht heeft ook Leiden nu een Nieuwe Universiteit. Gisteravond waren er maar liefst honderd studenten, promovendi en docenten aanwezig op een bijeenkomst om ook de beweging voor democratisch onderwijs in Leiden van de grond te trekken. Afgelopen week stelde universiteitskrant Mare nog dat het moeilijk is om Leidse studenten in beweging te krijgen. Die uitspraak werd met de prachtige opkomst van gisteravond meteen gelogenstraft. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/ook-de-leidse-afdeling-van-de-nieuwe-universiteit-is-van-de-grond/

--
De 21ste vraag over herstelbetalingen voor kolonialisme en slavernij

Veel witte mensen mogen dan tegenwoordig vrij moeiteloos afstand nemen van slavernij, en iets minder makkelijk ook van het kolonialisme, maar afstand doen van de toen geroofde welvaart, van de materiële erfenis waar we hier in Nederland nog steeds van genieten, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Daar mag nauwelijks over worden gesproken. Dat is een taboe. En niet zo'n kleintje ook. Daarom is het eind vorig jaar verschenen boekje "20 Questions and Answers about Reparations for colonialism" zo belangrijk. Daarmee probeert de Nederlandse wetenschapper en activist Sandew Hira een bijdrage te leveren aan het doorbreken van dat taboe. Hij zet in het boekje – deel twee van een serie in het kader van Decolonizing the Mind – heel helder en scherp uiteen welke schade kolonialisme en slavernij hebben aangericht, hoe die vergoed zou moeten worden, en zelfs om welke bedragen het zou kunnen gaan. Maar de vraag hoe die herstelbetalingen zijn af te dwingen, stelt en beantwoordt hij merkwaardig genoeg niet. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/de-21ste-vraag-over-herstelbetalingen-voor-kolonialisme-en-slavernij/

--
Ook Nieuwe Universiteit Nijmegen opgericht

Sinds gisteren is De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) ook een feit. Dat is besloten in een eerste algemene vergadering. Studenten durven het heft in eigen handen te nemen om verandering teweeg te brengen in het rendementsdenken van universitaire bestuurders. Ze willen zich inzetten voor een verdere democratisering van hun universiteit. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is nog niet vertegenwoordigd in het overleg, maar de Nijmeegse studenten willen zich ook graag verenigen met HAN-studenten. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/ook-nieuwe-universiteit-nijmegen-opgericht/

--
Waarom er zoveel steun is voor de studenten

De hoeveelheid steun en solidariteit voor de studenten en docenten die eerst met tientallen het Bungehuis en vervolgens met honderden het Maagdenhuis hebben bezet, is opvallend groot. Een grote meerderheid van de samenleving staat achter de actievoerende studenten en docenten. De reden hiervoor is niet alleen dat iedereen het erover eens is dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog moet. De reden is voornamelijk dat een grote meerderheid van de samenleving zich herkent in de oorzaken van de strijd van de studenten. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/waarom-er-zo-veel-steun-is-voor-de-studenten/

--
Agenda

18 maart, Rotterdam: bijeenkomst over politieracisme

Op 18 maart organiseert Controle Alt Delete in Rotterdam een bijeenkomst over politiegeweld en etnische profilering. Op 18 december vond er een vergelijkbare bijeenkomst plaats in Amsterdam. Bijeenkomst. Woensdag 18 maart. Van 19:30 tot 22:00 uur. De Gouvernestraat, Gouvernestraat 133, Rotterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/18-maart-rotterdam-bijeenkomst-over-politieracisme/

--
20 maart, Amsterdam: hoorzitting over dwangarbeid

Op 20 maart houdt het comité Dwangarbeid Nee, waarin ook Doorbraak meedoet, een hoorzitting over dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden in Amsterdam. Een goede gelegenheid voor dwangarbeiders en andere baanlozen om hun zegje te doen en te vertellen over hun ervaringen en strijd van onderop. Hoorzitting. Vrijdag 20 maart, vanaf 19:30 uur. Potgieterschool,Potgieterstraat 34 (hoek Da Costakade), Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/20-maart-amsterdam-hoorzitting-over-dwangarbeid/

--
20 maart, Leiden: première van film over Indonesische arbeidsmigranten zonder papieren in Nederland

Op 20 maart vertoont de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) in samenwerking met Doorbraak in de Leidse Vrijplaats de film "Dispereert niet", gemaakt door Irwan Ahmett, Tita Salina en Rangga Aditiawan. De film geeft een boeiend en veelzijdig beeld van het leven en de strijd van Indonesische arbeidsmigranten zonder verblijfsrecht in Nederland, en van hun zelforganisatie IMWU. Ook Doorbraak-medewerkers zijn geïnterviewd voor de film, die op 20 maart zijn wereldpremière beleeft. Vooraf aan de vertoning is er een maaltijd en kan een foto-expositie bekeken worden. Er zijn inleidende praatjes van IMWU, Doorbraak en de maker van de film, Irwan Ahmett. Na de filmvertoning licht de filmmaker de documentaire verder toe en beantwoordt hij vragen van het publiek. Filmvertoning. Vrijdag 20 maart: 17:00 maaltijd en fototentoonstelling; 19:00 drie korte inleidingen; 19:15 vertoning van de film. Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/20-maart-leiden-premiere-van-film-indonesische-arbeidsmigranten-zonder-papieren-nederland/

--
Nieuws elders

Moslimfundamentalistische rector haat overleden Turkse auteur Yasar Kemal
http://www.doorbraak.eu/religieus-fascistisch/

David Graeber over kapitalisme en bureaucratie
http://www.doorbraak.eu/david-graeber-over-kapitalisme-en-bureaucratie/

De groteske islamisering van het Binnenhof
http://www.doorbraak.eu/de-groteske-islamisering-van-het-binnenhof/

Actiedag: ook ver buiten dat Maagdenhuis grijpt protest om zich heen
http://www.doorbraak.eu/actiedag-ook-ver-buiten-dat-maagdenhuis-grijpt-protest-om-zich-heen/

Nazikroegen in Nederland
http://www.doorbraak.eu/nazikroegen-in-nederland/

Een universalisme met dodelijke bijwerkingen
http://www.doorbraak.eu/een-universalisme-met-dodelijke-bijwerkingen/

Studentenacties gaan landelijk! Actiedag en docentenstaking in de maak
http://www.doorbraak.eu/studentenacties-gaan-landelijk-actiedag-en-docentenstaking-in-de-maak/

Meld Islamofobie op Facebook: "islamofobie valt onder de radar"
http://www.doorbraak.eu/meld-islamofobie-op-facebook-islamofobie-valt-onder-de-radar/

Kno'Ledge Cesare: Keep your eyes on the prize
http://www.doorbraak.eu/knoledge-cesare-keep-your-eyes-on-the-prize/


No comments: