Friday, March 13, 2015

Demonstrations for affordable houses and culturale centras like Slangenpand, De Vloek etc.

A c t i e

Paleis700333

D e    h u u r    w o r d t    d u u r   b e t a a l d !

Huren wordt onbetaalbaar. De grootste groep huurders zijn huishoudens met een laag of bescheiden middeninkomen. Iedere lastenverzwaring wordt direct gevoeld. De huurstijgingen drukken zwaar, te zwaar, op hun schouders.  Onderzoek bevestigt dat.
De afgelopen twee jaar is de huur verhoogd met jaarlijks 4% tot 6.5%, dat is ver boven inflatie.  Gemiddeld is men per jaar € 500,- tot € 800,- meer kwijt.  Huurders maken zich zorgen of zij in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Velen van hen zijn of worden geconfronteerd met drastische dalingen van hun besteedbaar inkomen, door werkloosheid, daling van pensioenen, stijgende zorgkosten etc. Voor veel huishoudens is er ook geen zicht op dat in 2015 de koopkracht zal toenemen.

V e r a r m i n g ,    z e l f s    a r m o e d e ,  o n d e r    h u u r d e r s    n e e m t    s t  e r k    t o e . . .

De Regering  heeft de 'verhuurderheffing' ingevoerd, een belastingmaatregel voor  verhuurders  van sociale huurwoningen.  Dit jaar moet dat de schatkist 1.3 miljard euro opbrengen. In  2017 zelfs 1.7 miljard. De Amsterdamse wooncorporaties hebben met deze belastingmaatregel ingestemd en de kosten verhaalt men volledig op de huurders. Net zoals de huurders de rekening betalen voor de fouten van verschillende wooncorporaties. De parlementaire enquêtecommissie heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt.

D e    h u u r d e r s    z i j n    d e    k l o s !

Verhuurders gebruiken de verhuurderheffing als legitimiteit om de huren drastisch te verhogen en een groot deel van de sociale huurwoningen te verkopen (23.000 al verkocht). In Amsterdam wordt het gat steeds groter tussen de gerechtvaardigde vraag naar een passende en betaalbare huurwoning en het beschikbare aanbod. De lange wachtlijsten spreken voor zich. Ben je jong, starter? Pech gehad, wacht nog maar jaren op een woning. Doorstromen? Ook pech gehad, want voor een kleinere woning van mindere kwaliteit betaal je meer.
Het lijkt alsof de politiek en de verhuurders (o.a. corporaties) blind en doof zijn voor de signalen uit de wijken, voor de wijze waarop vele duizenden mensen in de verdrukking komen.

D i t    b e l e i d    m o e t    s t o p p e n !

Daarom roepen wij op tot:
S  T  O  P    D  E    H  U  U  R  E  X  P  L  O  S  I  E
en pleiten we voor :

  •  een inflatievolgend huurbeleid (huurverhoging mag niet meer zijn  dan de inflatie)
  •  meer sociale huurwoningen voor de lage en midden-inkomensgroepen

Van de Amsterdamse politiek, het college van B&W, de leden van de Amsterdamse gemeenteraad en de verhuurders (wooncorporaties) verwachten wij dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor de rechten van de huurders, ook richting Den Haag.

Op dit moment verweren veel huurders en huurdersorganisaties uit het hele land zich tegen de stijgende huren en uiten hun grote zorg over hoe het verder moet met de huisvesting van al diegenen die een beroep moeten doen op sociale huisvesting.

Laat ook uw stem horen en doe mee op zaterdag 14 maart 2015

S T A R T   D E M O N S T R A T I E :   Jonas Daniël Meijerplein  14.00 uur
S L O T M A N I F E S T A T I E :   Dam  15.00 uur

K o m    i n    v e r z e t ,    d o e    m e e !


Geen ontruiming van de Tabakspanden!
Kom zaterdag 14 maart om 14 uur naar de Spuistraat
Neem een hark mee.
We willen geen aangeharkte stad.
We willen een vrije en dynamische stad.

In ijltempo is de stad Amsterdam aan het vercommercialiseren. Het centrum wordt meer en meer een plek zonder kleur en leefbaarheid. Hotels, banken, rijken en ladingen toeristen zorgen voor een monocultuur die de stad niet siert en Amsterdam als bruisend centrum van Nederland onttroont.

Een échte stad bestaat bij de gratie van pluriformiteit. Een échte stad krijgt dynamiek en leven door veelzijdigheid aan functies. De stad moet niet alleen geordend zijn, maar vooral ook speels. Geregeld maar ook vrij. Netjes maar ook wild. Immers in...novaties en vernieuwing ontstaan juist in het informele circuit. Lokaties waar de markt domineert sluiten toeval en spontaniteit uit en daarmee de voedingsbodemvoor creativiteit en nieuwe ideeën.

De échte stad heeft plekken nodig die haar zijn becommentarieert zodat ze scherp en vitaal kan blijven. Rafelrandjes in de stad zijn noodzakelijk zodat er vanuit een andere visie dan enkel het kapitaal wordt meegekeken en meegedacht in ontwikkelingen die de stad nodig heeft. Rafelranden maken Amsterdam uniek inde wereld, want massatentoonstellingenen en evenementen heeft elke
wereldstad.

Dit soort plekken ontstaan in deze tijd niet meer vanzelf. Streef je naar een veelzijdige en interactieve stad dan moet je als gemeente er voor kiezen om betekenisvolle, energieke lokaties juist deel te laten maken van ontwikkelingen en als zodanig er alles aan doen om deze lokaties te beschermen en in stand te houden. Een stad die al decennia lang enkel gericht is op aanharken is geen stad en is uiteindelijk ten dode opgeschreven.

In Amsterdam is in de afgelopen decennia een schat aan culturele en dynamische plekken ontstaan. Het heeft Amsterdam het image van de 'free capital of Europe' opgeleverd. Helaas is hier de afgelopen jaren flink op ingeteerd. Gelukkig hebben we nog een paar plekken in de stad die juist deze kwaliteiten hebben.

De Tabakspanden in de Spuistraat zijn al 32 jaar een rafelrand in het hart van Amsterdam en zijn een sprekend voorbeeld van een cultuur die artistieke, sociale en politieke waarde toevoegt aan het stadsleven. Via een convenant tussen de gemeente en eigenaar De Key in 2010 en door de vaststelling van de Tabakspanden als sleutelproject in Project 1012 door gemeente is erkent dat de kunstenaars en makers die daar huizen relevant zijn voor de centrumdynamiek.

Dat de panden in slechte staat zijn en dat er wat moet gebeuren snapt iedereen. Het convenant ziet er op toe dat de panden opgeknapt worden en dat in samenspraak met de huidige bewoners plannen zouden worden ontwikkeld voor terugkeer van de culturele en creatieve functies en hun bijdrage aan Amsterdam kunnen voortzetten.

Op woensdag 11 maart heeft het gemeentebestuur zich echter in laten pakken door De Key. De Key wil slopen, bouwen en renoveren en nieuw bouwen, maar heeft de planontwikkeling en zelfs het gesprek met de huidige gebruikers stop gezet, behalve via de rechter. Nu kan iedereen er uit gezet worden. Wij achten de kans groot dat het convenant en ambities van het Project 1012 met voeten getreden wordt en dat Amsterdam het daarmee onmogelijk maakt om op die plek een culturele hotspot van internationale allure te hebben, in ruil voor wat?

In onze optiek wordt hier een foute keuze gemaakt.
De gemeente en De Key hebben het opgegeven, wij niet.

Laat zien dat je kiest voor een nieuwe bloei van de stedelijke cultuur.

Behoud de Tabakspanden voor ondernemende mensen, makers, ambachtslieden, cultuurproducenten, vrije geesten, kunstenaars, en iedereen die vernieuwing brengt aan het stadsleven.

Kom zaterdag naar de Spuistraat en laat je stem horen

De Culturele stelling van Amsterdam:

1800 Roeden, ADM, Actagebouw, Artkitchen, Bajesdorp, Buurtboerderij, de Hallen, de Heining, de Vlugt, Einde van de Wereld, Fort Vijfhuizen, Frederik Hendrikstraat, Heesterveld, Het Domijn, Het Veem, HW10, Ivko, Kattenbak, Krux, NDSM werf, Nieuw en Meer, OCCII, OT301, Pampus, Plantage Doklaan, Rijkshemelvaart, Ruigoord, Slangenpand, 't Blijverdje,
Tetterode, Villa Friekens, Volkskrantgebouw, Zaal 100.

No comments: