Monday, December 30, 2013

[Doorbraak Info] Politiegeweld blijft onbestraft

Doorbraak-activist op Radio Centraal over dwangarbeid

Afgelopen zaterdag werd Doorbraak-activist Bob Wester geïnterviewd over
dwangarbeid door Radio Centraal uit Antwerpen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/doorbraak-activist-op-radio-centraal-dwangarbeid/


-----
Dodelijk politiegeweld Den Haag: onbestraft maar niet onbeantwoord

Het slechte maar niet verrassende nieuws hakt er in: de agent die op 24
november 2012 de zeventienjarige jongen Rishi doodschoot, gaat juridisch
vrijuit. Geen moord volgens de rechtbank, geen doodslag, wel had de agent
Rishi "zwaar lichamelijk letsel (…) toegebracht", maar ook daarvoor draagt hij
volgens de rechtbank "geen aanmerkelijke schuld". Geen strafbaarheid, zelfs
geen verwijtbaarheid dus volgens de rechtbank. Zorgvuldige lezing van slechts
een paar artikelen uit zelfs de gezagsgetrouwe gevestigde media laat al zien
hoe onterecht, onjuist en wreed die uitspraak is. Gelukkig komt er snel een
protest tegen het soort politiegeweld waardoor Rishi de dood is ingeschoten.
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/dodelijk-politiegeweld-den-haag-onbestraft-maar-niet-onbeantwoord/


-----
Aanvulling op De Volkskrant: sommige 'werklozen' moeten jaren aan de dwangarbeid

Vandaag staat in de Volkskrant een artikelenserie* over de toestanden bij
Herstelling Werk en Uitvoering (HWU) in Amsterdam, waar onder
verantwoordelijkheid van wethouder Andrée van Es bijstandsgerechtigden worden
tewerkgesteld met behoud van uitkering, oftewel: dwangarbeid. Het comité
Dwangarbeid Nee heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de
Volkskrant-artikelen. In oktober publiceerde het comité al een kritisch
rapport over Amsterdamse dwangarbeidprojecten. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/aanvulling-op-de-volkskrant-sommige-werklozen-moeten-jaren-aan-de-dwangarbeid/


-----
Polderen of strijden in de vakbeweging? (vakbonds-discussie deel 5)


Polderen of strijden in de vakbeweging. Het lijkt misschien een oude discussie
omdat de rust in de FNV is weergekeerd na de verkiezing van Ton Heerts en de
uitvoering van de plannen voor een structuurwijziging. Toch is de vraag die
het debat al jarenlang beheerst, nog steeds actueel. In november mocht ik over
de historische dimensie van dit onderwerp een lezing geven voor een groep
bestuurders van FNV Bondgenoten. Deze lezing heb ik bijgewerkt tot de volgende
tekst waarin ik een vraagstuk behandel dat binnen de vakbeweging vanaf het
ontstaan een belangrijke rol heeft gespeeld. Moet de vakbeweging strijd
leveren of polderen? Of misschien beide? En wat over de bond als sociale ANWB?
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/polderen-strijden-de-vakbeweging-vakbonds-discussie-deel-5/


-----
The point of no return (socialisme-discussie deel 2)

Een "event horizon", of waarnemingshorizon, is de kosmologische grens van
waarachter een gebeurtenis een bepaald ander punt niet langer kan beïnvloeden.
De activiteit van de diverse gefragmenteerde revolutionaire groepen, netwerken
en individuen voelt vaak gevangen achter de waarnemingshorizon van de
geschiedenis, als de eeuwige roepende in de woestijn wiens handelingen als
druppels wijn in de oceaan zijn. Ongeacht onze toewijding aan de sisyfusklus
van "de revolutie", lijkt deze zich vaak als een fata morgana aan een
terugtrekkende horizon te bevinden. In een perfect gefragmenteerde
maatschappij als de onze lijken alle opstandige "losse incidenten", van
grootstedelijke rellen tot wilde stakingen en van sabotage tot proletarisch
winkelen, zich achter hun eigen waarnemingshorizon te bevinden, niet in staat
om zich uit te breiden buiten het licht van de camera's, om meteen weg te
vallen wanneer men besluit naar een andere zender te zappen. Maar
tegelijkertijd broeit en kraakt het permanent onder het schijnbaar feilloos
gepolijste sociale oppervlak: de termieten van de revolutie graven
koortsachtig hun subversieve gangen. En wanneer deze talloze kleine vormen van
sociale corrosie zich bij elkaar voegen, zouden zij zich wel eens kunnen
vermengen en uitbreiden, tot het punt dat hun waarnemingshorizon zich zo ver
heeft uitgestrekt, haar aantrekkingskracht zo groot is geworden, dat
ontsnapping onmogelijk is geworden. Dit punt, het punt van de sociale
implosie, het point of no return, is het punt dat bereikt dient te worden.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/point-return-socialisme-discussie-deel-2/


-----
Nieuws elders

Is in Nederland de doodstraf weer ingevoerd?!
http://www.doorbraak.eu/nederland-de-doodstraf-weer-ingevoerd/

Politiegeweld tegen demonstratie tegen politiegeweld
http://www.doorbraak.eu/politiegeweld-tegen-demonstratie-tegen-politiegeweld/

Thuiskomen op de pakezel
http://www.doorbraak.eu/thuiskomen-op-de-pakezel/

Witte kerst, hipster racisme, verdachte pakketjes en een nieuwjaars resolutie
http://www.doorbraak.eu/witte-kerst-hipster-racisme-verdachte-pakketjes-en-een-nieuwjaars-resolutie/

Leve Rote Flora, en de strijd gaat door
http://www.doorbraak.eu/leve-rote-flora-en-de-strijd-gaat-door/

Waarom kunnen sommigen er niet tegen als iemand een andere taal spreekt?
http://www.doorbraak.eu/waarom-kunnen-sommigen-er-niet-tegen-als-iemand-een-andere-taal-spreekt/

De oorlog tegen Rishi: waarom het doorgaat na zijn dood
http://www.doorbraak.eu/de-oorlog-tegen-rishi-waarom-het-doorgaat-na-zijn-dood/

Video: maatschappelijk succes is geweld, dus faal meer…
http://www.doorbraak.eu/video-maatschappelijk-succes-geweld-dus-faal-meer/


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: