Tuesday, September 24, 2013

[Doorbraak Info] PVV, nazi's en katholieke fundamentalisten
Kabinet wil meer migranten, maar dan wel rijk en hoogopgeleid

Een recente EU-top over arbeidsmigratie vormde voor minister Lodewijk Asscher
van Sociale Zaken aanleiding om alarm te slaan over de komst van laagopgeleide
Oost-Europeanen naar Nederland. Hij wil juist meer hoopopgeleide migranten
aantrekken. Werk voor laagopgeleiden kan volgens hem beter worden gedaan door
de "eigen" arbeiders. Migratiebeheersing houdt dus niet alleen in dat veel
vluchtelingen en migranten worden tegengehouden en uitgesloten, maar betekent
ook dat sommigen juist volop welkom worden geheten. Dat hangt samen met de
stand van de economie en de eisen die bazen aan hun personeel stellen. Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/kabinet-wil-meer-migranten-maar-dan-wel-rijk-hoogopgeleid/


---------------
Geert Wilders en Joke Kaviaar zijn geen kameraden

Geert Wilders en Joke Kaviaar zijn geen strijdmakkers. Een beetje een
overbodige constatering, zal je als lezer denken. Natuurlijk staan beiden niet
aan dezelfde kant. Wilders is een notoire racist die tientallen miljoenen
Europese moslims wil deporteren, terwijl Kaviaar samen strijdt met
vluchtelingen en migranten voor verblijfsrecht en tegen racisme, en daar wordt
ze, zoals bekend, ook nog eens voor vervolgd. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/geert-wilders-joke-kaviaar-geen-kameraden/


----------------
PVV-manifestatie trekt neo-nazi's

Afgelopen zaterdag hield de PVV een manifestatie in Den Haag tegen het
bezuinigingsbeleid van het kabinet Rutte II. Pakweg 2.500 aanhangers van de
extreem-rechtse partij kwamen opdagen. Onder hen bevonden zich tientallen
fascisten en neo-nazi's. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/pvv-manifestatie-trekt-neo-nazis/


-----------------
Achmed's overwinning betekent een verbetering voor alle Leidse dwangarbeiders

Dwangarbeider Achmed heeft succes geboekt met zijn protest tegen de
vernederende behandeling door reïntegratie-ambtenaar Angelique Van Delft. Hij
hoeft niet langer meer dwangarbeid te verrichten bij de DZB. Zijn strijd heeft
er bovendien voor gezorgd dat ambtenaren meer dan voorheen rekening houden met
de gemeentelijke maximumtermijn van zes weken dwangarbeid. Om de kans op dit
soort overwinningen te beperken heeft de gemeente inmiddels wel drempels
opgeworpen voor dwangarbeiders die getuigen willen meenemen naar een gesprek
met hun consulent. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/achmeds-overwinning-betekent-verbetering-alle-leidse-dwangarbeiders/


------------------
Katholieke fundamentalisten komen lezingen geven in "rampgebied" Nederland

Op 15 en 16 november organiseert de in Nederland tot voor kort onbekende
organisatie Pro Europa Christiana Federation een bijeenkomst onder de wervende
tekst "Afbraak en herstel van de christelijke beschaving". De titel van het
weekend bij Nijmegen doet al vermoeden uit welke hoek de organisatoren komen.
Het programma maakt dit nog duidelijker. Naast een Heilige Mis volgens de
Tridentijnse Ritus heeft de Federation twee prominente sprekers weten te
strikken: Michael Voris uit de Verenigde Staten, en José Antonio Ureta uit
Frankrijk, vertegenwoordiger van Tradition, Family and Property (TFP) in
Europa. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/katholieke-fundamentalisten-komen-lezingen-geven-rampgebied-nederland/


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: