Thursday, October 16, 2008

Witboek Kraken Zoekt Steun
Witboek Kraken - 16.10.2008 13:56

Sinds enige maanden is een groep vrijwilligers uit verschillende delen van
Nederland bezig een Witboek Kraken te maken. Het Witboek Kraken is een
initiatief van een aantal krakers en ex-krakers dat zich zorgen maakt over
de manier waarop kraken momenteel in de publieke belangstelling staat.

kraken gaat door!
kraken gaat door!

Krakers worden gelijk gesteld met criminelen en terroristen, het
idealistische aspect zou zijn verdwenen en de kraakbeweging zou gekenmerkt
worden door toenemend geweld.

Het Witboek Kraken probeert een ander geluid te laten horen over kraken.
Het Witboek zal een hoop recente verhalen over kraken behandelen. Ook zal
context en soms weerwoord geboden worden bij kraakpanden die negatief in
de belangstelling hebben gestaan.
Het witboek zal zo'n 50 recente voorbeelden van positieve kraakacties
bevatten in verschillende Nederlandse gemeenten. Met de vele voorbeelden
van hoe krakers betekenisvol zijn geweest voor hun directe omgeving, hopen
wij een genuanceerder beeld te creëren van kraken in de praktijk.

Het witboek is opgedeeld in vijf hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken
bevatten voorbeelden van kraakacties die zijn geordend in “speculatie”,
“woonstrijd” en “cultuur”. Ieder hoofdstuk wordt voorzien van een
inleiding om de casussen begrijpelijker te maken.
Tenslotte volgt nog een hoofdstuk met opiniestukken en laatste hoofdstuk
met beeldmateriaal van panden met de banners “met dank aan de
kraakbeweging” om te laten zien hoeveel de kraakbeweging heeft opgeleverd.

Het witboek zal gedrukt worden en in een oplage van 600 exemplaren. Het
witboek telt 150 pagina’s en is deels in zwart/wit en deels in full colour
met foto’s. Het zal worden verspreid onder alle wethouders van
volkshuisvesting, relevante politici in de tweede kamer en gemeenteraden,
en journalisten. Het boek wordt gepromoot via een boekpresentatie, bij
voorkeur in Pakhuis de Zwijger met enkele prominente sprekers, waarbij
politici en pers zullen worden uitgenodigd. Ook zijn er plannen voor een
grote actiekraak ten tijde van de presentatie om de maatschappelijke
relevantie te benadrukken.

Het Witboek Kraken heeft beperkte inkomsten. Er wordt een benefiet
georganiseerd in het ACU in Utrecht en we zullen proberen het boekje tegen
een redelijke prijs aan te bieden in boekhandels als het Fort van Sjakoo,
de Rooie Rat en Rosa. Een groot deel van de oplage zal echter weggeven
worden aan journalisten en politici.

De kosten en baten van dit initiatief zijn als volgt opgedeeld:
Kosten:
Vormgeven: 800,-
Drukken en binden: 5.500,-
Verspreiden: 100,-
Presentatie: 200,-
Subtotaal: 6.600,-
Onvoorzien 10%: 660,-
Totaal: 7.260,-

Baten:
Benefiet: 250,-
Verkoop van exemplaren 200,- à 12,50 p/s: 2.500,-
Totaal: 2.750,-

Verschil Kosten/Baten: - 4.510,-

Uit dit overzicht blijkt dat Het Witboek Kraken is in grote mate
afhankelijk is van fondsen. Wij hopen daarom dat jullie ons project
financieel zou willen ondersteunen. Eventuele bijdragen kunnen worden
overgemaakt naar:
Giro rek. nr. 1696980 t.n.v. Schijnheilig Amsterdam,
o.v.v. "Witboek Kraken"

Daarnaast hopen we ook met groepen in contact te komen die wellicht een
stapeltje boeken willen opkopen om zelf verder te verspreiden, danwel
onder vrienden, dan wel onder politici van hun gemeente. Neem in dat geval
vooral contact met ons op op onderstaand email adres.

Alvast Bedankt namens alle vrijwilligers betrokken bij het Witboek Kraken.
- Redactie Witboekkraken -

- E-Mail: info@witboekkraken.nl Website: http://www.witboekkraken.nl

No comments: