Sunday, May 26, 2019

[Doorbraak Info] GroenLinks Amsterdam tegen baanlozen

Nieuwe artikelen

Amsterdamse GroenLinks-wethouder Groot Wassink dreigt een uitrookbeleid
tegen bijstandsgerechtigden te gaan voeren

De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink, die gaat over
de uitvoering van de Participatiewet, heeft op 20 mei een brief naar de
gemeenteraad gestuurd waarin hij zijn plannen voor de nabije toekomst
uiteenzet. De brief werd begeleid met zijn commentaren in de pers, onder
meer via een artikel in Het Parool, waarbij hij zijn plannen toelichtte.
In de media wordt gesproken over een "militaire operatie" richting de
Amsterdamse bijstandsgerechtigden, maar het is enigszins onduidelijk of
Groot Wassink deze woorden in de mond heeft genomen. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/amsterdamse-groenlinks-wethouder-groot-wassink-dreigt-een-uitrookbeleid-tegen-bijstandsgerechtigden-te-gaan-voeren/

--
Anti-Pegida in Eindhoven: waarom Doorbraaks thuisblijvers ongelijk
hadden

Op 5 mei verscheen op de website van Doorbraak het artikel "Waarom wij
niet meedoen aan de acties tegen Pegida in Eindhoven". Daarin zet Ender
Kaya uiteen hoe Doorbraak tegen een tweetal acties aankeek die op 5 en 6
mei gehouden werden door mensen die Pegida, een extreem-rechtse,
anti-moslimistische actiegroep, de voet dwars wilden zetten en daarin –
zo weten we inmiddels – nog goeddeels slaagden ook. Het artikel riep
kritiek op, die door Ender Kaya en Eric Krebbers intussen is beantwoord
in "Tegen Pegida, maar óók tegen moslimfundamentalisme!" Het eerste
artikel trof mij onaangenaam, wegens de hier en daar erg onprettige toon
maar vooral wegens de inhoud. Het tweede stuk maakt enkele dingen
helderder, maar daardoor wordt ook de afstand helderder tussen
Doorbraaks benadering en de aanpak waar ik zelf voor sta. Vandaar deze
reactie. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/anti-pegida-in-eindhoven-waarom-doorbraaks-thuisblijvers-ongelijk-hadden/

--
O zo onschuldige Grijze Wolven vierden weer hun jaarlijkse feestje in
Arnhem

Eind april organiseerden de Arnhemse Grijze Wolven weer hun jaarlijks
terugkerende "Turkse Festival". Natuurlijk was er ook weer de
afsluitende optocht door de straten van stad, vergezeld van een
militaire "Mehter"-band. Voorop marcheerden vertegenwoordigers van
diverse Grijze Wolven-afdelingen samen met voorzitter Murat Gedik en
vice-voorzitter Erim Ugurlu van de landelijke Grijze Wolven-federatie
TFN. Zoals elk jaar deden media en politiek weer alsof het de normaalste
zaak is dat fascisten de straten overnemen. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/o-zo-onschuldige-grijze-wolven-vierden-weer-hun-jaarlijkse-feestje-in-arnhem/

--
Solidariteit met de strijd van trans mensen

De afgelopen jaren hebben trans mensen hun strijd voor gelijke rechten
meer en meer op de politieke agenda weten te krijgen. Dat heeft in
Nederland en ook wereldwijd tot enige vooruitgang geleid, maar ook tot
een backlash uit diverse rechtse hoeken. Doorbraak vindt het belangrijk
om de strijd van trans mensen nadrukkelijk te steunen. Dat is helaas nog
niet in alle linkse en progressieve kringen even vanzelfsprekend. Ook
Doorbraak zelf heeft op dit vlak de afgelopen twee jaar een ontwikkeling
doorgemaakt. Binnen onze organisatie bleken (helaas) ook anti-trans
ideeën te leven. Onder druk van activisten voor transrechten binnen en
buiten Doorbraak zagen we ons genoodzaakt hiermee aan de slag te gaan.
Met dit stuk scharen we ons als Doorbraak nu pal achter trans mensen die
voor hun rechten strijden. Hier onze visie, aan de hand van een reeks
vragen en antwoorden. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/solidariteit-met-de-strijd-van-trans-mensen/

--
Witte blinde vlekken tijdens het Marxisme Festival van de Internationale
Socialisten

"Nog altijd is er sprake van institutionele ongelijkheid. Nog altijd is
er niet alleen racisme op basis van huidskleur, maar ook cultureel
racisme. Dat laatste racisme uit zich in het afwijzen of het
minderwaardig verklaren van gewoonten, het geloof, het gedrag of de
'normen en waarden' van groepen mensen. Het is een vorm van racisme
waarmee wij witte westerlingen moeiteloos vol kunnen houden dat we
tolerant, verlicht en 'kleurenblind' zijn – voor ons maakt kleur niet
uit, wat wel van belang is hoe 'die mensen' zich gedragen, hoe ze zich
kleden om vervolgens te kunnen oordelen dat ze zich niet voldoende
'aanpassen' als ze zich hechten aan hun eigen eigenheid." Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/witte-blinde-vlekken-tijdens-het-marxisme-festival-van-de-internationale-socialisten/

--
Een open brief aan Extinction Rebellion

De onderstaande brief is in samenwerking geschreven door tientallen
verwante groepen en organisaties. Nu de weken van acties die door
Extinction Rebellion zijn uitgeroepen op hun eind lopen, zijn onze
groepen bijeengekomen om na te denken over het verhaal, de strategieën,
tactieken en eisen van een vernieuwde en versterkte klimaatbeweging in
Groot-Brittannië. Met deze brief willen we een aantal grondprincipes en
eisen formuleren die zijn geworteld in rechtvaardigheid, en waarvan we
denken dat ze cruciaal zijn voor de beweging als geheel om over na te
denken terwijl we verder gaan met het vormgeven van ons antwoord op de
'klimaatnoodtoestand'.  Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/een-open-brief-aan-extinction-rebellion/

--
Agenda

30 mei, Rotterdam: bijeenkomst over de opstand op Curaçao van 1969

Als onderdeel van het onderzoeksproject "Geographies of Freedom" (van
Egbert Alejandro Martina en Miguel Peres dos Santos vindt op 30 mei in
Rotterdam een gelijknamige "conversatie" plaats. "Op 30 mei 2019 is het
50 jaar geleden dat er in Willemstad, Curaçao een maatschappelijke
omwenteling plaatsvond die een nieuwe golf van zwart verzet inluidde. De
opstand brak uit vanwege een arbeidsconflict, maar de vertakkingen ervan
gingen over veel meer dan alleen arbeidsverhoudingen", aldus de
oproeptekst. Donderdag 30 mei. Van 20:00 tot 22:00 uur. Het Nieuwe
Instituut Museumpark 25, Rotterdam. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/30-mei-rotterdam-bijeenkomst-over-de-opstand-op-curacao-van-1969/

--
13 juni, Leiden: No More Blackface Leiden spreekt in bij raadscommissie
Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Op 13 juni gaat No More Blackface Leiden (NMBL) inspreken bij de
gemeenteraadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en daar het eigen
onderzoek naar de Zwarte Piet-figuur bij de Leidse intocht van 2018
presenteren aan de raadsleden. Vandaag maakt NMBL, waar ook
Doorbraak-activisten aan deelnemen, dat onderzoek openbaar door de
website rapportagezwartepiet.nl te lanceren tijdens een bijeenkomst in
de Vrijplaats. De actiegroep roept tegenstanders van Zwarte Piet op om
het inspreekmoment te versterken door ook aanwezig te zijn in de
raadzaal van het Leidse stadhuis. Donderdag 13 juni. Tijdstip volgt nog.
Raadzaal van stadhuis, Stadhuisplein, Leiden. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/9-mei-leiden-no-more-blackface-leiden-spreekt-in-bij-raadscommissie-onderwijs-en-samenleving/

--
Nieuws elders

Baudet wil boreale broedmachines tegen "witte genocide" inzetten
https://www.doorbraak.eu/baudet-wil-boreale-broedmachines-tegen-witte-genocide-inzetten/

Wat vindt Thierry Baudet van LHBT-rechten?
https://www.doorbraak.eu/wat-vindt-thierry-baudet-van-lhbt-rechten/


--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/
---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>

No comments: