Monday, April 16, 2018

Fwd: [Doorbraak Info] Bezwaar maken wordt ontmoedigd

Nieuwe artikelen

Een ster in de spiegel (deel 3)

In de tijd van Charles Dickens verschenen romans soms in de vorm van feuilletons in kranten en tijdschriften. Precies dat willen wij nu gaan doen met de prachtige autobiografische roman "Een ster in de spiegel" van Doorbraak-activiste Lili Irani. Haar boek verscheen in maart 2013 en gaat over haar leven in Iran, haar komst naar Nederland en haar leven hier. Onderwerpen als moslimfundamentalisme, vrouwenonderdrukking en migratiebeheersing komen aan bod, maar ook thema's als liefde en familie slaat ze niet over. Met enige regelmaat zullen we hier een volgend hoofdstuk plaatsen. Lees je net als veel anderen veel liever in een boek dan van een beeldscherm? Of heb je de smaak te pakken, wil je weten hoe het verder gaat met Lili, maar kun je niet wachten? Dan hebben we goed nieuws! Je kunt het boek nog steeds bestellen door 15 euro over te maken op IBAN-nummer NL97INGB0004418467 ten name van De Fabel van de illegaal te Leiden (de verzendkosten zijn daarbij inbegrepen). Vergeet niet je adres erbij te vermelden. Veel leesplezier. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/ster-spiegel-deel-3/

--
"Ik deed dwangarbeid voor Topbloemen.nl en als dank werd mijn bijstandsuitkering stopgezet"

Rabia heeft vier kinderen, van wie er drie bij haar wonen. Ze is alleenstaand, woont in Leiden en zit in de bijstand. "Ik ben in de loop der tijd best vaak respectloos behandeld door ambtenaren van Sociale Zaken", vertelt ze. Ze wil ook graag een boekje open doen over de dwangarbeid die ze moest verrichten en over de strafkorting op haar uitkering die haar volkomen ten onrechte werd opgelegd. Een gesprek met een Marokkaans-Nederlandse vrouw over het onrecht en de vernederingen waar ze als baanloze mee werd geconfronteerd. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/deed-dwangarbeid-topbloemen-nl-en-als-dank-werd-bijstandsuitkering-stopgezet/

--
Louay Al-Zekra gesteund met leuzen en lawaai (beeldverslag)

Gisterochtend werd er op initiatief van SEHAQ, Queer Refugees Group gedemonstreerd voor de ingang van de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam, in verband met de zitting van Louay, die (opnieuw) uitgezet dreigt te worden naar Duitsland. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/louay-al-zekra-gesteund-leuzen-en-lawaai-beeldverslag/

--
Ontmoedigingsbeleid leidt tot forse daling van aantal klachten en bezwaren in het kader van de Participatiewet

De Bijstandsbond heeft van verschillende kanten gehoord dat het aantal klachten en bezwaarschriften tegen gemeenten in het kader van de Participatiewet drastisch afneemt. Wij vermoeden dat die daling nauw samenhangt met doelbewust gemeentebeleid om mensen die een uitkering hebben of aanvragen, te ontmoedigen om bezwaar te maken tegen afwijzingen. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/ontmoedigingsbeleid-leidt-tot-forse-daling-aantal-klachten-en-bezwaren-kader-participatiewet/

--
Agenda

18 april, Nijmegen: bijeenkomst over het bouwen van solidariteitsnetwerken

Of het nu gaat om onze woonrechten, arbeidsomstandigheden, of sociale voorzieningen, op tal van terreinen staat onze bestaanszekerheid steeds meer onder druk. Tegelijkertijd spelen politieke partijen en traditionele vakbonden een steeds kleinere rol in de sociale strijd. In toenemende mate zijn we op onszelf aangewezen om het tij te keren en voor onze rechten op te komen. Maar hoe doe je dat precies? Bijeenkomst. Woensdag 18 april. Vanaf 20:00 uur. De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/18-april-nijmegen-bijeenkomst-bouwen-solidariteitsnetwerken/

--
20 april, Nijmegen: lezing over de geschiedenis van 1 mei

"Waar gaat die Eerste Mei precies over? Waar komt de traditie vandaan? Wat is de betekenis ervan, hoe veranderde dit door de jaren heen, en waarom blijft het zo belangrijk om de Eerste Mei strijdbaar te blijven vieren?" Daarover houdt onze vaste gastauteur Peter Storm op 20 april een lezing in aanloop naar de Nijmeegse 1 mei-demonstratie. Na afloop is er gelegenheid tot vragen en discussie. Lezing. Vrijdag 20 april. Vanaf 20:30 uur. De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/20-april-nijmegen-lezing-over-de-geschiedenis-van-1-mei/. Ook in Den Haag op 12 april, zie boven.

--
23 april, Den Haag: bijeenkomst over gentrificatie in aanloop naar de Haagse 1 mei-demonstratie

Op 23 april vindt in Den Haag een bijeenkomst plaats over gentrificatie en woononzekerheid. Dat is ook het thema van de demonstratie die op 1 mei vanaf 19:00 uur in Den Haag wordt georganiseerd, onder het motto "Een stad voor de mensen. Geen speeltuin voor de rijken". Bijeenkomst. Maandag 23 april. Vanaf 17:00 uur. Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Prinsessegracht 4, Den Haag. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/23-april-den-haag-bijeenkomst-over-gentrificatie-in-aanloop-naar-de-haagse-1-mei-demonstratie/

--
23 april, Den Haag: bijeenkomst over het opzetten van solidariteitsnetwerken rond gezinslocaties

Op 23 april organiseert de steunorganisatie Geen kind aan de kant in de gekraakte activiteitenruimte De Ruige Rog in Den Haag een bijeenkomst over gezinslocaties voor vluchtelinggezinnen. In die gezinslocaties verblijven vluchtelingen die volgens de overheid moeten worden uitgezet. Op initiatief van Geen kind aan de kant vonden er in 2016 bij diverse gezinslocaties, waaronder die in Katwijk, demonstraties plaats waar veel vluchtelingen uit die locaties aan deelnamen. Bijeenkomst. Maandag 23 april. Vanaf 19:00 uur. De Ruige Rog, Roggeveenstraat 56, Den Haag. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/23-april-haag-bijeenkomst-opzetten-solidariteitsnetwerken-rond-gezinslocaties/

--
1 mei, Nijmegen: demonstratie "1 mei verbindt!"

"May Day May Day! Op 1 mei is het internationale arbeidersdag. We zullen deze dag bij elkaar komen in solidariteit met activisten die zich, zowel hier als ver weg, verzetten tegen kapitalisme en mens en milieu boven winst stellen. Tijdens de 1 mei-demonstratie willen we dit jaar aandacht besteden aan de impact die werk heeft op mensen in Nederland: van (arbeids)migranten tot de lgbtq-gemeenschap, van vrouwen tot gepensioneerden en de jeugd. De strijd voor veilige en eerlijke arbeid is al lang geleden ingezet, maar we zijn nog altijd ver van de gelijkwaardige standaard die we wereldwijd verdienen. Hoewel uitbuiting en oorlog ver van ons vandaan lijken, mogen we niet vergeten dat ze het directe gevolg zijn van het huidige economische en politieke systeem, en ook hier wel degelijk hun uitwerking hebben: vluchtelingen zoeken een veilige thuishaven, de gevolgen van klimaatmaatverandering worden langzaam zichtbaar, een permanente noodtoestand brokkelt onze individuele en collectieve vrijheden af, toenemende werk- en regeldruk geven massale burnoutklachten bij studenten en werkenden, sociale huisvesting wordt afgebroken, arbeidsrechten worden uitgehold… Dit terwijl de rijken alleen maar rijker worden en politici de macht verder naar zichzelf toe trekken. Wij willen een samenleving die oog heeft voor ieders welzijn, en wij weten dat dit mogelijk is!", aldus de oproep van de organisatoren van de demonstratie, die ook gesteund worden door Doorbraak. Demonstratie. Dinsdag 1 mei. Vanaf 17:30 uur. Van Schaeck Mathonsingel (tegenover centraal station), Nijmegen. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/1-mei-nijmegen-demonstratie-1-mei-verbindt/

--
1 mei, Den Haag: blok van baanlozen, flexwerkers en flexhuurders tijdens 1 mei-demonstratie van FNV

Doorbraak en de Bond Precaire Woonvormen (BPW) hebben het initiatief genomen om tijdens de landelijke 1 mei-demonstratie van de FNV in Den Haag een blok te gaan vormen van baanlozen, flexwerkers en flexhuurders. Met een apart blok willen we duidelijk maken dat baanlozen, flexwerkers en flexhuurders zich van onderop organiseren, voor hun belangen strijden en daarbij ook successen boeken. De 1 mei-viering begint om 14:00 uur met verzamelen op het Malieveld. Het blok van baanlozen-, flexwerkers- en flexhuurders verzamelt daar ook. Op die plek begint een programma met muziek en sprekers. Vanaf 15:00 uur nemen we als blok deel aan de FNV-demonstratie. We roepen alle baanlozen, flexwerkers en flexhuurders op om tijdens de 1 mei-viering hun stem te laten horen. Blok van onderop. Dinsdag 1 mei. Vanaf 14:00 uur. Malieveld, Den Haag. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/1-mei-haag-blok-baanlozen-flexwerkers-en-flexhuurders-tijdens-1-mei-demonstratie-fnv/

--
1 mei, Tilburg: demonstratie "Sloop muren, geen mensen, doorbreek alle grenzen"

"Eén mei 1886. Arbeiders vechten, demonstreren, staken voor een achturige werkdag. Een strijd voor een beter leven. Een strijd voor rechtvaardigheid. Het wapen: solidariteit. Over de grenzen heen. Dwars door de muren tussen mensen. Eén mei is opgekomen als strijddag, maar tevens als herdenkingsdag voor die mensen die zich in Chicago hard maakten voor die acht-urendag en daarvoor ter dood werden veroordeeld en opgehangen. Eén mei 2018. Er is veel veranderd. Arbeiders heten werknemers of zzp-ers. Bazen heten werkgevers. De staat is 'onze overheid' . We zijn allemaal 'sociale partners' in een 'participatiemaatschappij'. Maar verder? Topsalarissen voor ondernemers. Magere lonen, hoge werkdruk, schamele uitkeringen voor ons. Muren van haat worden opgetrokken. Haat die wordt opgestookt om de aandacht van onrecht af te leiden. Haat tegen vluchtelingen en migranten. Haat over de grenzen heen, met oorlog als uitkomst." Aldus de oproep van de organisatie, die net als vorig jaar weer door Doorbraak wordt gesteund. Aansluitend is er net als andere jaren weer een lezing van historicus Dennis Bos, dit keer over "plakken & kalken". "Laaft u wederom aan de kennis van Dennis over linkse stennis", grappen de organisatoren. Demonstratie. Dinsdag 1 mei. Vanaf 17:00 uur. Heuvel, Tilburg. En Lezing Dennis Bos. Vanaf 20:00 uur. Kunstmaan, Stedekestraat 72, Tilburg. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/1-mei-tilburg-demonstratie-sloop-muren-geen-mensen-doorbreek-grenzen/

--
1 mei, Den Haag: demonstratie "Een stad voor de mensen. Geen speeltuin voor de rijken"

Massaal worden er betaalbare woning gesloopt om plaats te maken voor luxeappartementen. Steeds meer mensen kunnen geen betaalbare woning meer vinden. De stad wordt langzaam maar zeker een plek waar de meeste mensen niet meer welkom lijken te zijn. Terwijl voor velen de woonsituatie steeds onzekerder wordt, is er een proces gaande dat iedereen die niet bij de rijke elite hoort, verdrukt wordt naar de buitenwijken of zelfs naar buiten de steden", aldus de oproep voor de Haagse 1 mei-demonstratie "Een stad voor de mensen. Geen speeltuin voor de rijken". Demonstratie. Dinsdag 1 mei. Vanaf 19:00 uur. Stationsplein (station Den Haag Hollands Spoor), Den Haag. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/1-mei-haag-demonstratie-stad-mensen-geen-speeltuin-rijken/

--
Nieuws elders

Birmese dieren tegen Britse kolonisten?
https://www.doorbraak.eu/birmese-dieren-britse-kolonisten/

Leidse universiteit op hellend vlak: dierenperspectief bij Afrikaanse studies
https://www.doorbraak.eu/leidse-universiteit-op-hellend-vlak-dierenperspectief-afrikaanse-studies/

Amerikaanse sekswerkers vluchten massaal naar Mastodon
https://www.doorbraak.eu/amerikaanse-sekswerkers-vluchten-massaal-naar-mastodon/

Trump wil meer baanlozen, zieken en huurders aan de dwangarbeid zetten
https://www.doorbraak.eu/trump-wil-meer-baanlozen-zieken-en-huurders-aan-de-dwangarbeid-zetten/

VS: zwarte jongen veroordeeld tot 65 jaar voor onder andere moord die een agent pleegde
https://www.doorbraak.eu/vs-zwarte-jongen-veroordeeld-tot-65-jaar-moord-agent-pleegde/


--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>


No comments: