Sunday, February 18, 2018

[Doorbraak Info] Rachida Aziz: autonome denker in racismedebat
Nieuwe artikelen

Lubbers en de architecten van het neo-liberale beleid

In 1990 heb ik een overzicht geschreven over het overheidsbeleid dat in
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd gevoerd. Ruud
Lubbers, die nu overleden is, was een van de architecten van dat beleid,
als minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna 12
jaar als minister-president. Zijn overlijden is een goede gelegenheid
dat nog eens op te halen. Ik spreek in deze analyse nog niet over
"neo-liberaal beleid", een term die daarna in zwang is gekomen, maar
over "neo-klassiek beleid". De inhoud is echter hetzelfde. Hieronder een
gedeelte van de analyse. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/lubbers-en-architecten-neo-liberale-beleid/

--
Vluchteling krijgt geen taalles maar dwangarbeid, 'vrijwilligerswerk' en
strafkortingen

Meer en meer worden vluchtelingen ingezet als onbetaalde arbeidskrachten
in het kader van de Participatiewet. Bedrijven en instellingen besparen
zo flink op loonkosten. Wil Roode van de Vrijwilligersraad Minima
Amstelveen (VMA) tekende het onderstaande verhaal op van een vluchteling
die te maken kreeg met dwangarbeid, 'vrijwilligerswerk' en een fikse
strafkorting op zijn bijstandsuitkering toen hij in de ogen van het
reïntegratiebedrijf onvoldoende meewerkte. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/vluchteling-krijgt-geen-taalles-dwangarbeid-vrijwilligerswerk-en-strafkortingen/

--
Niemand zal hier slapen vannacht

"Er werd niets van mij verwacht. Een waarzegster was niet nodig om mijn
lot te voorspellen. Een blik op de statistieken volstond. Mijn leven zou
zich afspelen in de marge, achter de gordijnen van een klein
appartement, in de schaduw van een man." Zo begint het boek "Niemand zal
hier slapen vannacht", van de Belgische activiste Rachida Aziz. Het liep
anders, en gelukkig maar. Lees meer: "Er werd niets van mij verwacht.
Een waarzegster was niet nodig om mijn lot te voorspellen. Een blik op
de statistieken volstond. Mijn leven zou zich afspelen in de marge,
achter de gordijnen van een klein appartement, in de schaduw van een
man." Zo begint het boek "Niemand zal hier slapen vannacht", van de
Belgische activiste Rachida Aziz. Het liep anders, en gelukkig maar.
Lees meer: http://www.doorbraak.eu/niemand-zal-hier-slapen-vannacht/

--
Extreem-rechtse Turkse Federatie Nederland verheerlijkt antisemiet
Hüseyin Nihal Atsız

Al decennia wordt er overtuigend bewijs geleverd voor het gegeven dat de
koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland (TFN of in het Turks: HTF)
en de hierbij aangesloten lokale verenigingen en stichtingen een bolwerk
vormen van de extreem-rechtse Grijze Wolven. En dat de HTF bovendien is
gelieerd aan de Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) en
achter de schermen andere doelstellingen nastreeft dan die zij
presenteert richting Nederlandse bestuurders en beleidsmakers. Toch
blijven de federatie en aangesloten organisaties welkom bij
burgemeesters, ontvangen zij gemeentelijke subsidies en is de HTF
formeel zelfs gesprekspartner van de rijksoverheid. Nog een poging om
aan de hand van de antisemitische denkbeelden* van Hüseyin Nihal Atsız,
een door de HTF verheerlijkte Turks-nationalistische ideoloog, de
duistere ideologie van de HTF bloot te leggen en gemeenten en de
rijksoverheid erop te wijzen met wie zij echt van doen hebben. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/extreem-rechtse-turkse-federatie-nederland-verheerlijkt-antisemiet-huseyin-nihal-atsiz/

--
Samen strijden tegen het neo-liberalisme kan alleen met verbindende taal
en zichtbaarheid

In december vorig jaar verscheen in "Spanning" – een uitgave van het
wetenschappelijk bureau van de SP – het artikel "Identiteitspolitiek:
een heilloze weg" van de hand van Hans van Heijningen. Daarin roept Van
Heijningen op tot een verbinding van de strijd tegen het kapitaal met de
strijd van "specifieke groepen die op achterstand staan of worden
gezet". Hoewel dit een prima oproep is, mist het artikel
overtuigingskracht. Juist omdat de auteur een toon en argumentatie
hanteert die een dergelijk verbond alleen maar moeilijker zullen maken.
Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/samen-strijden-neo-liberalisme-alleen-verbindende-taal-en-zichtbaarheid/

--
Blackface in Duinkerken, of "hoe de waarden om te draaien" tijdens
carnaval

Tijdens het carnaval in het Noord-Franse Duinkerken is er al vijftig
jaar een speciaal groot evenement: de "Nuit des Noirs", de Nacht van de
Zwarten, waarbij witte feestvierders in blackface en met pruiken, rieten
rokjes en kettingen van botjes meelopen. Dit jaar is er protest van
onder andere de Brigade anti-négrophobie (Ban). Burgemeester Patrice
Vergriete is boos dat het feest racistisch genoemd wordt en zegt:
"Tijdens carnaval maken we van alles en iedereen een karikatuur, we
bespotten elkaar". Yves Coleman van Ni patrie ni frontières doet
hieronder de organisatoren een paar tips aan de hand om echt "alles en
iedereen" te bespotten. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/blackface-duinkerken-hoe-waarden-om-draaien-tijdens-carnaval/

--
De olifant in de kamer en de ineenstorting van het kapitalisme

Het afgelopen weekend ben ik naar het 2.Dh5-festival geweest en daar heb
ik een lezing bijgewoond van Howard Nicholas, die werkt aan het
International Institute of Social Studies van de Erasmus universiteit in
Rotterdam. Zijn lezing had als titel "The global economy at a tipping
point". Eerst een waarschuwing vooraf, die Nicholas in zijn lezing
steeds herhaalde. Het is geen prettig verhaal, want je zult gaan lezen
dat alles in de samenleving bijna op instorten staat. En dat gaat
binnenkort gebeuren. Als je dus een prettige dag wilt hebben, dan kun je
dit artikel beter niet tot je nemen. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/olifant-kamer-en-ineenstorting-kapitalisme/

--
Agenda

20 februari, Delft: demonstratie tegen samenwerking tussen
universiteiten en wapenbedrijven

Op 20 februari organiseert Stop the War on Migrants een demonstratie bij
het Aula Congress Centre van de Technische Universiteit Delft (TU
Delft). Van 19 tot en met 21 februari vinden daar de Delfse
Bedrijvendagen plaats waarbij meer dan 150 bedrijven zichzelf
presenteren aan studenten. Op 20 februari komt onder meer wapenbedrijf
Airbus een propagandapraatje houden om toekomstig personeel aan zich te
binden. Met dat bedrijf en met Thales, een ander wapenbedrijf, werkt de
TU Delft nauw samen. De EU voert een oorlog tegen migranten en
vluchtelingen en de wapen- en beveiligingsindustrie profiteert daarvan,
aldus de Stop the War on Migrants-activisten, die eerder al actie
voerden bij het Huis van Europa in Den Haag en onlangs een infotoernee
hielden. Demonstratie. Dinsdag 20 februari. Vanaf 13:30 tot 15:30 uur.
Aula Congress Centre, TU Delft, Mekelweg 5, Delft. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/20-februari-delft-demonstratie-samenwerking-universiteiten-en-wapenbedrijven/

--
18 maart, Amsterdam: demonstratie "geen racisme in de raden"

Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia wonen, worden als
bedreiging neergezet. Werkzoekende jongeren worden op basis van hun
achternaam afgewezen. En er zou in ons land geen plek zijn voor mensen
die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims en
vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksemafleider voor groeiende
sociaal-economische onzekerheid en stijgende prijzen. De drijvende
kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen die oproepen op tot
'minder Marokkanen' of waarschuwen tegen 'homeopathische verdunning' van
'het Nederlandse volk'", aldus het Comité 21 maart in haar oproep.
Demonstratie. Zondag 18 maart. Vanaf 13:00 uur. De Dam, Amsterdam. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/18-maart-amsterdam-demonstratie-geen-racisme-raden/

--
Nieuws elders

Opmerkelijk: FNV neemt eindelijk het woord dwangarbeid in de mond
(video)
http://www.doorbraak.eu/opmerkelijk-fnv-neemt-eindelijk-woord-dwangarbeid-mond-video/

FNV doet aangifte tegen gemeente Midden-Groningen voor het stelen van
banen en loon
http://www.doorbraak.eu/fnv-doet-aangifte-gemeente-midden-groningen-stelen-banen-en-loon/

Jena Friedman: "treat nazis like you treat women" (video)
http://www.doorbraak.eu/jena-friedman-treat-nazis-like-you-treat-women-video/

Deliveroo riders in a storm (video)
http://www.doorbraak.eu/deliveroo-riders-a-storm-video/

Deukje in de Donut-economie
http://www.doorbraak.eu/deukje-donut-economie/

The stock market swings tell you everything you need to know about our
rigged economy
http://www.doorbraak.eu/the-stock-market-swings-tell-you-everything-you-need-to-know-about-our-rigged-economy/

Justice in the factory: how Black Lives Matter breathed new life into
unions
http://www.doorbraak.eu/justice-the-factory-how-black-lives-matter-breathed-new-life-into-unions/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/
---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>

No comments: