Thursday, July 20, 2017

NU VLUCHTELINGEN IN TENT PROTEST WORMERpers:

20 juli 2017- Op dit moment zitten zes Afghaanse en Iraanse
ongedocumenteerde vluchtelingen in protest om hun uitzetting uit de
Maria Magedelena kerk, dorpsstraat 351 te Wormer in een tent voor de
kerk.

zij zullen daar de hele nacht blijven voordat zij door gemeente en
politie zullen worden weggesleept. Woordvoerders van Stichting Ali Jan
die de vluchtelingen begeleidde zijn ter plaatse: vraag naar mw Salari
0684890305 of Ahmad 0642352255

uitgebreid statement:

Pers- Statement uitzetting vluchtelingen Wormer

In 2015 toen onder druk van de overheid alle gemeenten moesten
investeren in opvang van de stroom vluchtelingen, werden wij bezocht en
geprezen door de gemeente Wormer: "Kijk, Wormer heeft al lang een opvang
voor vluchtelingen! We kunnen trots zijn als gemeente!"
Op dat moment herbergdestichting Ali Jan (lid van Federatie van
Afghaanse vluchtelingen FAVON)  40  vluchtelingen inclusief gezinnen die
vastgelopen waren in hun procedure in een gebouw dat wij met eigen geld
huurde van de kerk.
Nog nooit is een cent van de gemeente onze kant opgekomen, maar de
credits als "gemeente die vluchtelingen opvangt" hadden zij al wel
binnengesleept.
Onze eigen geldstroom stopte helaas, zoals alle geldstromen stoppen in
de marge van behoeftigen, en we hebben een huurschuld bij de kerk en
deze blijkt helaas niet barmhartig zoals de bijbel ons doet geloven…
Onze bewoners uit onveilige landen zoals Iran en Afghanistan, die al
jaren zonder recht op werk of een normaal leven en perspectief op een
toekomst gedwongen zijn  te overleven, worden vandaag uit hun veilige
haven gezet.
Het is typerend dat de gemeente dit dubbelspel heeft gespeeld: naar
buiten toe opscheppen over een opvang voor de meest kwetsbaren, maar
nooit het initiatief willen nemen om ook maar iets van steun te willen
geven voor die kwetsbaren.
Zij staan nu op straat. Het gaat om mensen die wel degelijk perspectief
hebben in procedure, maar door de bureaucratie binnen het
vreemdelingenbeleid zijn gefrustreerd. Deze bureaucratie is velen malen
erger dan Kafka zich kon voorstellen, of willekeurig welke Nederlandse
burger dan ook.
Eenmaal begonnen met een slechte advocaat, toegewezen door de
immigratiedienst (IND) , betekend meestal het einde van je procedure.
Het is de IND die almaar blijft doorprocederen tot de raad van state,
het hoogste nationaal rechtsorgaan, van wie  zelfs het Europees Hof op
de hoogte is van hun slechte kwaliteit van oordelen; zij beslissen
namelijk 97% in de gevallen in het voordeel van de politiek (onderzoek
Thomas spijkerboer, hoogleraar migratierecht).
Het betekend dat voor vluchtelingen geen scheiding bestaat tussen
staatsmacht en politieke macht zoals het een democratische rechtsstaat
betaamd. Alle macht van besluit voor asiel is in de afgelopen 15 jaar
richting de staat (onder Justitie en veiligheid) getrokken met nog een
belangrijke rol voor Buitenlandse zaken als het gaat om Juridisch in het
voordeel van de Nederlandse politiek beoordelen over de veiligheid van
derde landen middels de ambtsberichten waarop de legitimering van de
asielaanvraag wordt gebaseerd.
Een besluit van een vierderangs ambtenaar van de IND heeft meer gewicht
dan de rechter die in die 15 jaar namens politiek besluit beperkt werd
in inhoudelijke toetsing van de zaak en slechts bestuursrechtelijk mocht
oordelen (zijn de juiste regeltjes precies gevolgd).
Dit zijn processen die zo onzichtbaar zijn voor de gemiddelde
nieuwslezer, dat ze ook nooit in het publieke debat terecht komen.
De mensen die nu hier dakloos worden gemaakt in onze ´democratische
rechtsstaat´ zijn juist slachtoffer van de ondermijning van die
rechtsstaat, op de manier zoals ik hier voor beschreef.
Want recht is als je een eerlijke juridische procedure kunt aangaan,
maar nu is er een procedure die met de kabinetten Rutte, ook voor steeds
meer Nederlanders onbereikbaar wordt gemaakt.
Vluchtelingen kunnen dat allang niet meer. Hun mensenrechten zijn in
handen van de ambtenaren van de IND, niet van de rechtsstaat die
beperkingen is opgelegd de afgelopen jaren.
De antipropaganda tegen vluchtelingen is dat ze "misbruik zouden maken
van de rechtsstaat"niets is minder waar; Het is de huidige politiek die,
beinvloed door geopolitieke en handelsbelangen die alle macht naar zich
heeft toe getrokken rondom besluit voor asiel, waarin mensenrechten nog
nauwelijks een rol spelen en in geval van Afghanistan in ieder geval, de
UNHCR buiten spel is gezet.
Neem het feit dat een IND (staats) advocaat 17 keer meer verdient dan
een asiel advocaat per zaak en vele malen meer tijd krijgt om tot een
beoordeling te komen? (dat is waarom asielzaken zolang duren)
Dat is ongelijkheid van rechtsmiddelen, maar in het publieke debat gaat
het daar niet over. Bedenk dan dat de advocaten van de IND worden
betaald uit belastinggeld, en inmiddels velen malen meer hebben gekost
dan de opvang van duizenden asielzoekers bij elkaar?
Dit is wat ik u wil mede delen naar aanleiding van de uitzetting van
deze mensen, die net als u niet anders verlangen dan een rustig leven
met perspectief op een toekomst, voor hun en voor hun kinderen. Wanneer
dit perspectief een mens wordt afgenomen, zoals nu de situatie is voor
duizenden vluchtelingen die in dergelijke omstandigheden onzichtbaar
(behalve als er politiek mee valt te scoren) leven in Nederland, onder
de meest erbarmelijke omstandigheden, is sprake van onmenselijke
behandeling, artikel 3 EVRM.
--

No comments: