Thursday, June 15, 2017

[AGA-Nieuws] Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam - Zaterdag 2 september 2017
Zaterdag 2 september: Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam

De Anarchistische Groep Amsterdam en Paper Jam organiseren samen een anarchistische
boekenbeurs. Wij doen dit om te bouwen aan een anarchistische beweging die zich kan
verzetten tegen het geweld van de staat en het kapitaal. In een tijd van
verrechtsing is het van belang om ons te richten op het bouwen van infrastructuren
voor een autonome en strijdbare beweging. Anarchistische boekenbeurzen zijn daar een
belangrijk onderdeel van. Ze zijn dé plek om mensen met elkaar te verbinden en
nieuwe ideeën, teksten, actie- en propagandamateriaal met elkaar uit te wisselen.

Het begon allemaal vijftien jaar geleden toen de Anarchistische Groep Amsterdam
(AGA) besloot een kleine bibliotheek te beginnen in Infokafee Bollox. De Bollox
bevindt zich al 30 jaar in De Binnenpret, een voormalig gekraakt, inmiddels
gelegaliseerd complex van gebouwen waar de strijd voor wonen, de strijd tegen de
staat, en vele andere anti-autoritaire strijden doorgaan. De bibliotheek is
inmiddels uitgegroeid tot een goed bijgehouden collectie van meer dan 1000 boeken,
zines, films en documentaires die allemaal gratis en door iedereen gebruikt kunnen
worden. Met de bibliotheek en de boekenbeurs willen wij bijdragen aan de strijd voor
anarchie. Kom met ons vieren dat de bibliotheek 15 jaar bestaat! Kom naar de
boekenbeurs!
Er zullen boeken, zines, uitgevers, distro's, workshops, films, praatjes, kleding,
buttons, eten en een avondprogramma met livemuziek zijn.

Locatie: De Binnenpret, 1e Schinkelstraat 14-16 Amsterdam. Gratis entree.
Info: Anarchistische Groep Amsterdam.
Zie http://boekenbeurs.agamsterdam.org of e-mail abfa@puscii.nl

English:
Saturday September 2nd: Anarchist bookfair in Amsterdam

The Anarchist Group Amsterdam and Paper Jam are organising an anarchist book fair.
We are doing this to build and anarchist movement that can resist the violence of
capital and the state. In a time of growing right-wing sentiment it is important to
focus on building anarchist infrastructures for an autonomous and militant movement.
Anarchist book fairs are an important part of this. They are the perfect place to
meet new people and discuss new ideas, to exchange new texts, action and propaganda
materials.

It all started fifteen years ago when the the Anarchist Group Amsterdam (AGA)
decided to start a small library in the Infocafe Bollox. This bar has been located
for 30 years in De Binnenpret; a once squatted, now legalized complex of buildings
where nonetheless the struggles for housing, against the state, and many other
anti-authoritarian struggles continue. The library has grown to an up-to-date
collection of over a thousand books, zines, films and documentaries that can all be
used for free by anyone, as they should be. By running our library and organising
the anarchist book fair, we try to contribute to the struggle for anarchy. Come and
celebrate the 15th aniversary of the anarchist library! Come to the anarchist book
fair in Amsterdam!
There will be books, zines, clothing, buttons, publishers, distro's, workshops,
films, talks, vegan food and an evening programme with live music.

Location: De Binnenpret, 1e Schinkelstraat 14-16 Amsterdam. Free entry.
For info: Anarchist Group Amsterdam. See http://boekenbeurs.agamsterdam.org or
e-mail abfa@puscii.nl.--
Anarchistische Groep Amsterdam
postbus 16521, 1001 RA   Amsterdam

stuur een email naar aga@agamsterdam.org
om je te abonneren op onze maillijst en
nieuws van de AGA te ontvangen.

bezoekadres: Anarchistische Bibliotheek
iedere zaterdag van 14:00-18:00
Eerste Schinkelstraat 14-16  Amsterdam

lezen: Directe Actie
onregelmatig verschijnend gratis blad van de AGA
webstek:www.agamsterdam.org
_______________________________________________
aga-nieuws mailing list
aga-nieuws@lists.espiv.net
https://lists.espiv.net/cgi-bin/mailman/listinfo/aga-nieuws--

No comments: