Sunday, February 26, 2017

[Doorbraak Info] Persoonlijk demotiveringstraject

Nieuwe artikelen

Nog meer koloniale nostalgie in "kritische" VOC-tentoonstelling?

Gisteren stond in De Volkskrant een artikel van Sander van Walsum met de veelbelovende kop "De gruwelijke kant van de VOC" (achter de paywall). Het intro beloofde een "kritische expositie over de VOC" in het Nationaal Archief in Den Haag "met veel aandacht voor het geweld en de onderdrukking door 's werelds eerste multinational". Maar dat valt bij verdere lezing allemaal nogal tegen, want de journalist versterkt voornamelijk allerlei racistische koloniale denkbeelden. En hoe kritisch de tentoonstelling zelf is? Dat valt nog te bezien. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/nog-meer-koloniale-nostalgie-kritische-voc-tentoonstelling/

--
VluchtelingenWerk doet alsof er "vluchteling-vriendelijke" partijen in de Kamer zitten

Vrijwel alle stemwijzers en overzichten van partijprogramma's beperken zich tot een onderlinge vergelijking van partijstandpunten. Of beter: partijbeloften, want de stempraktijk van de afgelopen vier jaar en daarvoor wordt in de meeste gevallen buiten beschouwing gelaten. Zo ook bij het lijstje dat VluchtelingenWerk heeft opgesteld over de standpunten rond vluchten en vluchtelingen van de elf politieke partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten. Vijf daarvan worden aangemerkt als "vluchteling-vriendelijk" en één als overduidelijk niet "vluchteling-vriendelijk" (één keer raden om welke partij dat gaat). Lees meer: http://www.doorbraak.eu/vluchtelingenwerk-doet-alsof-er-vluchteling-vriendelijke-partijen-kamer-zitten/

--
Actief gedemotiveerd door de klantmanager

We hebben als bijstandsgerechtigden allemaal een klantmanager. Zij of hij kan ons mailen, bellen en we moeten er op de Sociale Dienst gesprekken mee voeren. Over de uitkering, trajecten, testen, jouw leven en tsja, eigenlijk alles waarover de klantmanager maar wil "praten". In het kader van het project "Klantmanager in Kaart" van DwangArbeid Nee Groningen (DANG) hier de ervaringen van een baanloze vrouw met haar klantmanager Vincent en zijn leidinggevende Gerda van de Goudakker. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/actief-gedemotiveerd-klantmanager/

--
Strijd tegen Leidse dwangarbeid: na repressie nu een halfwas poging tot inkapseling?

Naast een inkomstenbron voor gemeenten is dwangarbeid natuurlijk vooral een inmiddels beproefde methode om baanlozen te disciplineren. Wie tegen die dwangarbeid in verzet gaat, krijgt te maken met repressie, zo is ook onze ervaring in Leiden. Onze successen en vooral onze ongrijpbaarheid daar maken de burgemeester, de politie, de wethouder en de directie van het dwangarbeidcentrum nerveus, zo blijkt uit stukken die we in handen kregen via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Was dat ook de verklaring voor de halfwas poging tot inkapseling die men vorig jaar deed? Of ging dat om de zoveelste poging tot intimidatie? Lees meer: http://www.doorbraak.eu/strijd-leidse-dwangarbeid-repressie-nu-halfwas-poging-tot-inkapseling/

--
Agenda

17 maart, Leiden: theater en debat over dakloosheid, precair wonen en kraken

Op vrijdag 17 maart organiseert Theater de Generator in de Leidse Vrijplaats een toneel- en debatavond over dakloosheid en woonrecht, met onder meer de voorstellingen "Zie je (mij) wel" van Theaterwerkplaats SMIT en "HIP" van Jolie Booth, en een panelgesprek met direct betrokkenen bij dakloosheid, precair wonen en kraken. Bijeenkomst. Vrijdag 17 maart. Van 19:30 tot 23:15 uur. Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/leiden-17-maart-theater-en-debat-dakloosheid-precair-wonen-en-kraken/

--
Nieuws elders

Racisme-debat barst los rond Duits carnaval
http://www.doorbraak.eu/racisme-debat-barst-los-rond-duits-carnaval/


FNV peutert geld los voor de baanlozen in Aalten die langer dan 6 maanden moesten dwangarbeiden
http://www.doorbraak.eu/fnv-peutert-geld-los-baanlozen-aalten-langer-dan-6-maanden-moesten-dwangarbeiden/

Gemeente Grootegast zet liever dwangarbeiders in dan stratenmakers om voetpaden op te knappen
http://www.doorbraak.eu/gemeente-grootegast-zet-liever-dwangarbeiders-dan-stratenmakers-om-voetpaden-op-knappen/

FNV richt pijlen op Flextensie-project Delfzijl
http://www.doorbraak.eu/fnv-richt-pijlen-op-flextensie-project-delfzijl/

On the Milo bus with the lost boys of America's New Right
http://www.doorbraak.eu/on-the-milo-bus-with-the-lost-boys-americas-new-right/

450 churches prepare to act as Trump-era "underground railroad" for undocumented immigrants
http://www.doorbraak.eu/450-churches-prepare-to-act-as-trump-era-underground-railroad-for-undocumented-immigrants/

Veel anti-Chinees racisme op carnaval
http://www.doorbraak.eu/anti-chinees-racisme-op-carnaval/

Uit de oude doos: het praktische nationalisme van de SP
http://www.doorbraak.eu/oude-doos-praktische-nationalisme-sp/

Uit de oude doos: korte geschiedenis van de strijd om de herdenking van de Februaristaking
http://www.doorbraak.eu/oude-doos-korte-geschiedenis-strijd-om-herdenking-februaristaking/


Journalisten, stop met het interviewen van politici
http://www.doorbraak.eu/journalisten-stop-interviewen-politici/

Aan de Februaristaking gingen protesten van werklozen en werfarbeiders vooraf
http://www.doorbraak.eu/aan-februaristaking-gingen-protesten-werklozen-en-werfarbeiders-vooraf/

Basisinkomen als neo-liberaal wapen
http://www.doorbraak.eu/basisinkomen-als-neo-liberaal-wapen/

PVV voor dwangarbeid en harder straffen bijstandsgerechtigden
http://www.doorbraak.eu/pvv-dwangarbeid-en-harder-straffen-bijstandsgerechtigden/


No comments: