Monday, April 6, 2015

[Doorbraak Info] Slavernij in Nederlands-Indië nauwelijks bekend

De Sociale Dienst Groningen zat vandaag enige tijd aan het Uitbuiterplein

Vandaag hebben activisten van actiecomité DwangArbeid Nee Groningen (DANG) actie gevoerd op het Harm Buiterplein voor de Sociale Dienst in Groningen. Er werden flyers uitgedeeld en er werd een nieuw naambord neergezet: "Uitbuiterplein". Zo'n vijftig bezoekers van de Sociale Dienst namen een flyer aan. Verreweg de meesten reageerden enthousiast op de flyer (zie onderaan) en op de nieuwe naam van het plein die men zeer, zeer toepasselijk achtte. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/de-sociale-dienst-groningen-zat-vandaag-enige-tijd-aan-het-uitbuiterplein/

--
Ook slavernij in Nederlands-Indië moet worden herdacht

In zijn boeiende boek "Daar werd wat gruwelijks verricht" maakt Reggie Baay korte metten met de nog steeds heersende mythe dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan slavernij en slavenhandel, in tegenstelling tot de West-Indische Compagnie (WIC). Volgens Baay was het aantal tot slaaf gemaakten in "de Oost", dat wil zeggen: in Nederlands-Indië, minstens zo omvangrijk als in "de West", dus in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Des te ontstellender is het dat de VOC-slavernij vrijwel geheel uit het collectieve bewustzijn lijkt te zijn verdwenen, zeker in Nederland en grotendeels ook in Indonesië, zoals Baay betoogt. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/ook-slavernij-in-nederlands-indie-moet-worden-herdacht/

--
Over de misplaatste verering van een koloniale topambtenaar

De strijd tegen racisme kent twee grote obstakels. De eerste is het racistische establishment zèlf en haar steunpilaren, van PVV-politici en VVD-bewindslieden, rechtse columnisten, discriminerende personeelschefs, discotheekbewakers en noem maar op. Maar zij en hun racisme zouden het een stuk moeilijker hebben als dat tweede obstakel er niet was: al die links-van-het-midden intellectuelen, spraakmakers en bloggers, mensen die racisme natuurlijk verfoeilijk vinden, maar vooral ook vinden dat we daarin niet moeten overdrijven. Alsof een conflict verdwijnt door alle kanten van een scherp debat evenwichtig weg te nuanceren. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/over-de-misplaatste-verering-van-een-koloniale-topambtenaar/

--
Nieuws elders

Mr. Anarchist, we need to have a chat about colonialism
http://www.doorbraak.eu/mr-anarchist-we-need-to-have-a-chat-about-colonialism/

Bijstandsbond spreekt schande van VVD-plan "I Host Amsterdam"
http://www.doorbraak.eu/bijstandsbond-spreekt-schande-van-vvd-plan-i-host-amsterdam/

Waarom het basisinkomen geen links project kan zijn
http://www.doorbraak.eu/waarom-het-basisinkomen-geen-links-project-kan-zijn/

Uit de oude doos – Tien tips tegen antisemitisme
http://www.doorbraak.eu/uit-de-oude-doos-tien-tips-tegen-antisemitisme/

Beweging voor hoger minimumloon in de VS groeit
http://www.doorbraak.eu/beweging-voor-hoger-minimumloon-in-de-vs-groeit/

Vluchtelingen massaal mishandeld aan de Bulgaarse grens
http://www.doorbraak.eu/vluchtelingen-massaal-mishandeld-aan-de-bulgaarse-grens/

--

No comments: