Tuesday, December 23, 2014

[Doorbraak Info] Steun Egyptische vluchteling Gamal

Kno'Ledge Cesare: "Ik laat mij niet tegenhouden door politie-intimidatie"

Gisteren kreeg ik een telefoontje van de Korpschef Utrecht Stad. Hij deelde
mee dat mijn beveiligingspas met onmiddellijke ingang ingenomen wordt. De
aanleiding: ik word door de Goudse politie aangeklaagd voor mishandeling van
een agent en verzet tegen mijn arrestatie op 15 november, tijdens de nationale
Sinterklaasintocht in Gouda. Het is te gek voor woorden dat juist ik
aangeklaagd word voor mishandeling. De beelden en foto's van mijn hardhandige
arrestatie spreken voor zich. Iedere nuchtere Nederlander die deze beelden
heeft gezien kan niet om het feit heen dat de politie hun frustratie op mij
heeft botvierde en niet andersom. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/knoledge-cesare-ik-laat-mij-niet-tegenhouden-door-politie-intimidatie/

---
Spektakelfilm over Michiel de Ruyter, de beschermheer van de Nederlandse
slavenhandel

"Zoiets hebben we in Nederland nog nooit gezien", beweert regisseur Roel Reiné
over zijn eigen film "Michiel de Ruyter". Maar het steeds opnieuw
verheerlijken van zeeschurken die in de zogenaamde Gouden Eeuw door
verovering, plundering, slavernij, dwangarbeid en genocide de belangen van de
toenmalige koloniale wereldmacht Nederland probeerden veilig te stellen, komt
juist onze neus uit. Reiné's "gigantische spektakelstuk", zoals hij het zelf
alvast maar de hemel in prijst, is niets meer dan de zoveelste reproductie van
de nationalistische propaganda die de roofstaat aan de Noordzee al eeuwenlang
begeleidt. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/spektakelfilm-michiel-de-ruyter-de-beschermheer-van-de-nederlandse-slavenhandel/

---
Steun de Egyptische vluchteling Gamal!

Afgelopen zaterdag kwamen zo'n vijftig mensen naar de Leidse
solidariteitsactie voor Gamal, de Egyptische vluchteling die onlangs is
opgepakt. Hij zit opgesloten in het Rotterdamse detentiecentrum en dreigt te
worden uitgezet. Iedereen kan meehelpen om uitzetting te voorkomen. Hoe breder
de steun voor Gamal, hoe meer kans dat hij in Nederland kan blijven. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/steun-de-egyptische-vluchteling-gamal/

---
Zij Is Hier-vrouwen kraken pand voor opvang van slachtoffers van huiselijk geweld

Afgelopen zondag heeft de actiegroep Zij Is Hier in Amsterdam een pand
gekraakt voor onderdak van vrouwen "met een onveilige thuissituatie en een
zwakke rechtspositie". Zeker tientallen en mogelijk honderden vrouwen zijn in
de hoofdstad op straat beland door een gebrek aan gemeentelijke
opvangvoorzieningen. De gemeente en de reguliere hulpverlening weigeren hen de
toegang tot de vrouwenopvang en laten hen dus in de kou staan. De vrouwen
hebben nu het heft in eigen hand genomen en voeren actie voor hun recht op
bescherming. De Zij Is Hier-groep maakt geen deel uit van de Wij Zijn
Hier-vluchtelingen, maar is wel door hun strijd geïnspireerd. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/zij-hier-vrouwen-kraken-pand-voor-opvang-van-slachtoffers-van-huiselijk-geweld/

---
Sociale strijd in Europese landen (deel 1): Griekenland en verder

Op het moment dat je dit leest, is België wellicht al platgelegd door de
algemene staking die vakbonden voor vandaag, maandag 15 december, hebben
aangekondigd. Maar België is bepaald niet het enige land waar hevige protesten
tegen bezuinigingsbeleid zijn losgebrand. Ook Italië en Griekenland – waar ook
rond andere thema's fel strijd wordt gevoerd – en vooral Ierland zien
mensenmenigten in actie. Radicaal-linkse partijen rukken op in Griekenland en
Spanje. Staat de strijd er echter zo sterk voor als deze paar zinnetjes
wellicht doen vermoeden? Het is tijd voor een rondje langs diverse Europese
tonelen in de sociale strijd. Dat rondje begin ik in Griekenland, in zekere
zin waar deze ronde van strijd op gang kwam en de grootste hoogte heeft
bereikt. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/sociale-strijd-europese-landen-deel-1-griekenland-en-verder/

---
Groningse bijstandsgerechtigden straks proefkonijnen in basisinkomenexperiment?

De Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen kwam onlangs met het idee op de
proppen om bijstandsgerechtigden hun bijverdiensten te laten behouden. Met die
proefballon haakte hij aan bij plannen van de Maatschappij voor Innovatie van
Economie en Samenleving (MIES). Die club wil graag in Groningen of elders een
experiment doen met een soort van basisinkomen. Dat bleek ook bij een
"expertmeeting" op het Let's Gro inspiratiefestival. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/groningse-bijstandsgerechtigden-straks-proefkonijnen-basisinkomen-experiment/

---
Doorbraak protesteert tegen deelname van Teeven aan VU-symposium over migratie
en mensenrechten

Net als een aantal andere activisten tegen migratiebeheersing, heeft Doorbraak
een protestbrief gestuurd naar de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in verband
met de deelname van staatssecretaris Fred Teeven aan het symposium "Grensdoden
en mensenrechten" op 15 december. Doorbraak verzoekt de VU om de deelname van
Teeven af te gelasten. Het symposium gaat volgens de VU-aankondiging over "de
sterke stijging van het aantal omgekomen migranten op de Middellandse Zee in
de afgelopen 25 jaar en de vraag of dit een neveneffect is van het Europese
grensbewakingsbeleid (privatisering, externalisering, technologisering)". In
plaats van alleen de vraag te stellen geeft Doorbraak liever meteen het
antwoord: "Ja, door de verschrikkelijke politiek van migratiebeheersing vallen
er dag in dag uit doden en daar is Teeven medeverantwoordelijk voor". Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/doorbraak-protesteert-tegen-deelname-van-teeven-aan-vu-symposium-migratie-en-mensenrechten/

---
Via discussie en solidariteit naar een sterke en diverse anti-racismebeweging

De organisatoren van de Haagse manifestatie tegen racisme van 20 september
hadden onderling flinke meningsverschillen rond antisemitisme. Dat kwam onder
meer tot uiting bij het besluit om rapper Insayno niet uit te nodigen voor een
optreden, omdat die ooit rapte: "De behandeling van de concentratiekampen is
slechts een lachertje vergeleken met onze slavenhandel". Na de manifestatie
ontstond er over de omstreden beslissing een discussie tussen Sandew Hira van
het IISR en Willem Bos van Grenzeloos, die beiden de oproep voor de
demonstratie hadden ondertekend. Ze schreven allebei twee stukken (zie kader).
Hun discussie spitste zich vooral toe op het vergelijken van de slavernij met
de Shoah, op vermeende tegenstellingen tussen anti-racisme en socialisme, en
tenslotte op de vrijheid van meningsuiting. Doorbraak wil ook graag een
steentje bijdragen aan deze belangrijke discussie, die naar verwachting steeds
zal terugkomen in de groeiende beweging tegen racisme. Om er samen sterker van
te worden, moeten we die discussie secuur en opbouwend voeren. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/via-discussie-en-solidariteit-naar-een-sterke-en-diverse-anti-racismebeweging/

---
Neo-liberaal en racistisch onderwijs op een hogeschool

Net als elders in het hoger onderwijs, zijn ook HBO-opleidingen doordrenkt
geraakt van neo-liberale en etnocentrische vertogen. Zo worden studenten
klaargestoomd om hun bijdrage te gaan leveren aan de BV Nederland. Een verslag
over de ervaringen van een student met de alledaagse lespraktijk. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/neo-liberaal-en-racistisch-onderwijs-op-een-hogeschool/

---
Moedige mensen in oorlogstijd

Twee jaar lang publiceerde het instituut voor oorlogs-, holocaust- en
genocidestudies NIOD op zijn website de rubriek "Held van de maand". Elke
maand droeg een NIOD-medewerker een held aan uit de Tweede Wereldoorlog of uit
een andere periode van massaal geweld in de twintigste eeuw. De vraag daarbij
was: "Wat maakt iemand tot een held?" De verschenen stukken zijn nu gebundeld
en verschenen in het boek "Moedige mensen. Helden in oorlogstijd", wat een
afwisselend en soms verrassend beeld oplevert. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/moedige-mensen-oorlogstijd/

---
Agenda

28 december, Amsterdam: "Black life matters"-mars tegen politiegeweld en
etnische profilering

Op 28 december organiseren D'HERO en MAD Mothers een demonstratie uit
solidariteit met alle slachtoffers van politiegeweld en etnische profilering.
De actie vindt plaats aan de vooravond van het internationale decennium voor
mensen van Afrikaanse herkomst, dat de VN heeft afgekondigd en dat loopt van
2015 tot en met 2024. "Black life matters"-mars. Zondag 28 december, vanaf
12:30 uur. Standbeeld Moeder Rots (Mama Baranka), Vondelpark, Amsterdam. Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/28-december-amsterdam-black-life-matters-mars-tegen-politiegeweld-en-etnische-profilering/

---
15 januari, Amsterdam: actie bij rechtszaak tegen dwangarbeid

Op 15 januari om 9:00 uur dient voor de meervoudige kamer van de Amsterdamse
rechtbank een zaak van een bijstandsgerechtigde uit Amstelveen tegen
dwangarbeid. De man wordt bijgestaan door advocaat Marc van Hoof, die veel
uitkeringsgerechtigden juridisch ondersteunt. Voorafgaand aan de rechtszitting
vindt buiten voor de rechtbank een actie tegen verplicht onbetaald werken
plaats, die wordt georganiseerd door het comité Dwangarbeid Nee, waar ook
Doorbraak aan deelneemt. Daarna kan binnen de rechtszitting worden bijgewoond.
Protestactie. Donderdag 15 januari, vanaf 8:00 uur. Rechtbank, Parnassusweg
220, Amsterdam. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/15-januari-amsterdam-actie-bij-rechtszaak-tegen-dwangarbeid/

---
Nieuws elders

Desinformatie SP Amsterdam over reïntegratie en dwangarbeid
http://www.doorbraak.eu/desinformatie-sp-amsterdam-dwangarbeid/

Radio 538 stop met belediging en intimidatie van Quinsy Gario (petitie)
http://www.doorbraak.eu/radio-538-stop-met-belediging-en-intimidatie-van-quinsy-gario-petitie/

Doorbraak-activisten in Belgische video "Reclaim and reframe"
http://www.doorbraak.eu/doorbraak-activisten-belgische-video-reclaim-reframe/

Impressions of Rojava: a report from the revolution
http://www.doorbraak.eu/impressions-rojava-report-revolution/

Ik ben het beu om te doen alsof het allemaal wel meevalt
http://www.doorbraak.eu/ik-ben-het-beu-om-te-doen-alsof-het-allemaal-wel-meevalt/

Benefiet in links centrum Nijmegen afgebroken wegens Zwarte Piet
http://www.doorbraak.eu/benefiet-links-centrum-nijmegen-afgebroken-wegens-zwarte-piet/

Uit de oude doos: "Wij waren jullie slaven…"
http://www.doorbraak.eu/uit-de-oude-doos-wij-waren-jullie-slaven/

Nederland aangeklaagd om martelen in Indonesië (met video)
http://www.doorbraak.eu/nederland-aangeklaagd-om-martelen-indonesie/

Bush, folterterrorist. Obama, drone-terrorist
http://www.doorbraak.eu/bush-folterterrorist-obama-drone-terrorist/

Hands Up, Fast Food!
http://www.doorbraak.eu/hands-fast-food/

From New York to Greece, we revolt 'cus we can't breathe
http://www.doorbraak.eu/new-york-greece-revolt-cus-cant-breathe/

D66 en SP slopen solidariteit Amsterdam
http://www.doorbraak.eu/d66-en-sp-slopen-solidariteit-amsterdam/

Waar is de 595.500 euro voor Rawagede gebleven? (met video)
http://www.doorbraak.eu/waar-de-595-500-euro-voor-rawagede-gebleven-met-video/

Werkzoekenden lijken soms slechter af dan ouderwetse lijfeigenen
http://www.doorbraak.eu/werkzoekenden-lijken-soms-slechter-af-dan-ouderwetse-lijfeigenen/

---
In English/En Francais

Job substitution

Doorbraak has published a lot of articles on the issue of forced labour for
benefit claimants. The emphasis has mainly been on the regime they have to
work under. But equally important is the substitution of regular paid work
that is the consequence of forced labour. This substitution undermines the
entire system of paid labour: why should an employer pay for workers when it
is becoming easier all the time to get workers for free from the Ministry of
Social Affairs. In this way the forced labour not only affects the unemployed
but will eventually also have consequences for everyone who has to work for a
living through a regular paid job or working as a freelancer. Read more:
http://www.doorbraak.eu/job-substitution/

---
Le personnage de Zwarte Piet nous fait revenir plus de 150 ans en arrière

Les acteurs ou personnages blancs grimés en Noirs relèvent d'une sinistre
période. Ces figures racistes devraient avoir leur place dans une exposition
consacrée au colonialisme du XIXe siècle. Parce que le domestique noir de
saint Nicolas nous ramène à l'année 1850, durant laquelle l'enseignant Jan
Schenkman fit naître ce personnage dans son livre "Saint Nicolas et son
serviteur". Le mouvement qui, cent cinquante ans après l'abolition de
l'esclavage, exige l'abolition de la figure de Zwarte Piet est donc
parfaitement du côté de la justice.
http://www.doorbraak.eu/le-personnage-de-zwarte-piet-nous-fait-revenir-plus-de-150-ans-en-arriere/

---
A propos du débat sur le "Zwarte Piet" néerlandais

Si personne ne veut – ou ne peut – être qualifié de "raciste" dans une société
donnée, cela ne signifie pas pour autant que cette société serait immunisée
contre le racisme. Aux Pays-Bas le débat sur Zwarte Piet ("Pierre le Noir") a
suscité beaucoup d'émotion. Une émotion bien plus grande que celle soulevée
par les compressions budgétaires de plusieurs milliards adoptées par les
dirigeants du gouvernement néerlandais, Rutte et Samson, et par le coup fatal
que cela portera à la Sécurité sociale, la santé et l'éducation. Un débat
national s'est ouvert aux Pays-Bas: qu'allons-nous faire avec Zwarte Piet ?
Saint Nicolas devra-t-il désormais bénéficier de serviteurs uniquement blancs
? Ou faut-il renverser les rôle : avoir un saint Nicolas noir servi par des
domestiques blancs?
http://www.doorbraak.eu/propos-du-debat-sur-le-zwarte-piet-neerlandais/

--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: