Sunday, April 13, 2014

Global Day of Action Against Military Spending The Netherlands

Waar: Ministerie van defensie, plein 4, Den Haag, Netherlands
Wanneer: 14/04/2014 - 14:00

Op maandag 14 April is het de Internationale Dag van Actie Tegen Wapenhandel. Wij houden bij het ministerie van defensie een wake voor alle slachtoffers van het Nederlands leger en Nederlandse wapenexporten.
Today is the Global Day against Military Spending. We want to gather in front of the Dutch ministry of Defense to hold a symbolic vigil for all the victims who have perished at the hands of the Dutch army and its weapon industry.


Nederland is de zevende grootste wapenexporteur ter wereld. Enkele honderden Nederlandse bedrijven, maar ook het ministerie van defensie doen hieraan mee. Schiphol en de Rotterdamse haven zijn bovendien belangrijke doorvoerkanalen voor de internationale wapenhandel.

Nederlandse wapens worden ingezet tegen onschuldige burgers. Zo heeft Nederland onlangs wapens verkocht aan landen waar het leger vreedzame demonstranten neerschiet en massaal mensenrechten schendt.

De grootste importeur van Nederlands wapeneptuig is de VS, die de ene na de andere illegale oorlog voert met afschuwelijke gevolgen. Zo bleek onlangs dat de Amerikaanse invasie van Irak 500.000 Irakezen het leven heeft gekost. Het Nederlandse leger heeft de invasie actief gesteund.

Onze regering is ook een van de grootste wapenkopers. Het budget van het Nederlandse leger behoort tot de top 10% van de wereld. Zo kan Nederland bijvoorbeeld meedoen aan de oorlog in Afghanistan, waar Nederlandse bommen bijdragen aan de dood van duizenden ongewapende burgers.

Stop oorlog!

Stop de Nederlandse koop en verkoop van wapens!

----
The Netherlands is the seventh largest weapon exporter of the world. About one hundred Dutch businesses, including the Dutch Ministry of Defense, participate in this. In addition, Amsterdam Schiphol airport and the port of Rotterdam are important facilitators in the international arms trade.

Dutch weapons are employed against innocent civilians. As much as recently, the Netherlands has sold weapons to countries known for their massive human rights violations and where its armies gun down on peaceful protesters.

The biggest importer of Dutch arms is the US that engages in one illegal war after the other with devastating consequences. Most recently in the case of Iraq, the American invasion has cost the lives 500.000 Iraqis. The Dutch army actively supported the invasion.

The Dutch government is one of the biggest arms dealers. The budget of the Dutch army belongs to the top 10% of the world. As such it has been able to also participate in the war in Afghanistan, where Dutch bombs have cost the lives of thousands of innocent civilians.

Stop the War!

Stop the Dutch expenditure and sale of arms!

No comments: