Thursday, July 4, 2013

[Doorbraak Info] Leren van de strijd voor het Gezi-park

Leids dwangarbeidcentrum geeft activisten pleinverbod in poging vuile was
binnen te houden

Vandaag heeft de bewaking van het Leidse dwangarbeidcentrum
Doorbraak-activisten verboden om nog langer op het plein voor het gebouw te
komen. Een of twee keer per week staan wij daar te praten met werklozen die
gedwongen worden om gratis te werken. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/leids-dwangarbeidcentrum-geeft-activisten-pleinverbod-in-poging-vuile-was-binnen-te-houden/


----------------
Leidse SP dringt bij wethouder aan op beperking van dwangarbeid

Het Leidse SP-raadslid Louk Rademaker trekt aan de bel omdat hij van werklozen
heeft gehoord dat ze langer dan zes weken in het Leidse dwangarbeidcentrum
moeten werken. Maar zes weken is het maximum, zo is twee jaar geleden in de
gemeenteraad afgesproken. De SP-er heeft met spoed opheldering gevraagd aan
CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan. Doorbraak bracht Rademaker onlangs in contact
met dwangarbeider Achmed. Die raakte van zijn maandenlange dwangarbeid zo
gestresst dat hij zich ziek moest melden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/leidse-sp-dringt-bij-wethouder-aan-op-beperking-van-dwangarbeid/


------------------
Turkije: leren van de beweging voor het Gezi-park

Miljoenen mensen in Turkije zijn de afgelopen weken de straten opgegaan om hun
ongenoegen te uiten over de regering. Wat begon als een protest voor het
behoud van het Gezi-park op het Taksim-plein in Istanboel, breidde zich door
het harde ingrijpen van de politie uit tot een landelijke beweging. Het is
inmiddels duidelijk dat het niet alleen gaat om het behoud van het Gezi-park.
De mensen hebben genoeg van het economisch liberale en cultureel conservatieve
beleid en het autoritaire optreden van de regering. Het verzet werd heel snel
massaal en vanuit de regering kwam even snel een heftige tegencampagne op
gang, maar toch hebben de demonstranten zich niet laten verdelen en wegjagen.
Ze hebben ervoor gezorgd dat mensen maar bleven komen en ze hebben de
sympathie gewonnen van heel de wereld. Wat kunnen wij leren van dit verzet?
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/turkije-leren-van-de-beweging-voor-het-gezi-park/


----------------
Werklozen zingen papierprikkerslied op Utrechtse raadsbijeenkomst

Op dinsdag 25 juni vond in Utrecht "een raadsinformatieavond" plaats over
verplicht onbetaald werken voor bijstandsgerechtigden. De Utrechtse
Kliëntenraad had werklozen opgeroepen om op die avond hun stem te laten horen
tegen de dwangarbeid die de gemeente Utrecht nu al oplegt en die men na
verandering van de reïntegratieverordening binnenkort ook nog dreigt uit te
breiden. Onder de 35 aanwezigen bleken er 25 tegenstander van de gemeentelijke
plannen te zijn, waaronder ook een Doorbraak-activist. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/werklozen-zingen-papierprikkerslied-op-utrechtse-raadsbijeenkomst/


--------------------
Zonder papieren: "Als mijn vrouw weg moet, dan is het ook voor mij 'Adios
Nederland'"

Een paar maanden geleden ontmoette ik Maria, een vrouw zonder papieren, en
Wim, haar Nederlandse vriend. Ze vertelden me over hoe Maria en haar twee
zonen gevangen hadden gezeten in detentiecentrum Rotterdam, over hoe ze waren
gearresteerd en over de blunderende en intimiderende vreemdelingenpolitie.
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/zonder-papieren-als-mijn-vrouw-weg-moet-dan-is-het-ook-voor-mij-adios-nederland/


--------------------
Rehabiliteer de Indonesië-weigeraars!

De veroordeling van Jan Maassen en Jan van Luyn, die zo'n 65 jaar geleden
weigerden om te vechten in de koloniale oorlog tegen Indonesië, wordt niet
herzien. Dat heeft de Hoge Raad op 25 juni bepaald. Volgens de teleurstellende
uitspraak is het niet aan de herzieningsrechter, maar aan de politiek om de
hoogbejaarde mannen alsnog eerherstel te geven. SP-Kamerlid Harry van Bommel
heeft inmiddels aangedrongen op een rehabilitatiewet voor alle ongeveer 2.600
veroordeelde Indonesië-weigeraars. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/rehabiliteer-de-indonesie-weigeraars/


----------------------
Politie beteugelt agressie van medewerkers Leids dwangarbeidcentrum

Vanmiddag hebben acht Doorbraak-activisten en -sympathisanten weer het plein
voor het Leidse dwangarbeidcentrum DZB bezocht. Er bleken onverwacht twee
agenten aanwezig. Die zorgden ervoor dat de fysieke geweldsdreiging van
gisteren zich niet al te nadrukkelijk herhaalde. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/politie-beteugelt-agressie-van-medewerkers-leids-dwangarbeidcentrum/


---------------------
Turkse fietsers en Surinaamse spaarlampen

De woorden "allochtoon" en "autochtoon" lijken langzamerhand te verdwijnen uit
het politieke taalgebruik in Nederland. Begin dit jaar maakte bijvoorbeeld de
gemeente Amsterdam bekend deze termen voortaan niet meer te zullen gebruiken.
Ook de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling bepleitte het schrappen van de
term "allochtoon". Maar er is een domein waar deze verandering vooralsnog niet
heeft plaatsgevonden: de wereld van statistieken, wetenschap en
bevolkingsonderzoeken. Waar komt die obsessie met etniciteit toch vandaan?
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/turkse-fietsers-en-surinaamse-spaarlampen/


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu


No comments: