Thursday, May 1, 2008

Abaut Schinveld...

GroenFront! Schinveld - 29.04.2008 16:04

Na een vernietigende uitspraak van de Raad van State voelt minister Cramer van VROM zich gedwongen binnen zes weken een beslissing te nemen over de omstreden Nimby maatregel die de kap van 20 hectare bos beoogt af te dwingen in Schinveld. Eind augustus (2007) moest Cramer al een besluit hierover genomen hebben. Dat heeft zij nog steeds niet gedaan. De Raad van State maant haar nu opnieuw om een besluit te nemen. "Het wordt nu tijd voor Cramer om kleur te bekennen. Is het onze milieu-minster of is ze Staatssecretaris van Defensie", zegt GroenFront!-activist Peter Polder. 'Niet het kappen van het bos maar het sluiten van de basis is nu de enige reeele optie'

Vorige week nog stuurde Cramer een Kamerbrief waarin ze een absurde uitruil met de gemeente Onderbanken voorstelt. Cramer wil de NIMBY-maatregel opheffen, als de gemeente vrijwillig meewerkt aan de boskap. NIMBY staat voor Not In My BackYard en is de dwangmaatregel waarmee de 6 ha boskap in 2006 was afgedwongen. Wethouder Hans Ubachs heeft al laten weten dat daar geen sprake van kan zijn.Afgelopen juli oordeelde de Raad van State al dat het NIMBY-besluit nooit genomen had mogen worden en dat Cramer binnen 6 weken met een ander besluit moest komen. Nu oordeelt de Raad van State dat ze opnieuw een besluit moet nemen. "De uitruil die Cramer met de gemeente voorstel is absoluut niet gepast. De regering heeft zich bediend van grof machtsmisbruik en heeft nog een hoop goed te maken in Zuid Limburg. Ook nu krijgen ze weer grove kritiek van de Raad van State. Laat ze eerst maar de NIMBY-maatregel van tafel halen als teken van goede wil," zegt Peter Polder.

Momenteel loopt er ook nog een andere procedure bij de Raad van State waarin de regering eist om de vrije hand te krijgen in het kappen van 20 ha bos. Die uitspraak zal ook ergens de komende tijd zijn. De vrees bestaat dat de overheid via politieke spelletjes alsnog een trucje vindt om toch te gaan kappen. "Mocht Cramer willen gaan kappen, dan zullen wij het bos bezetten en verdedigen," zegt Peter Polder. "Heel Nederland weet nu waar Schinveld ligt. "Het verzet zal dus nog vele malen feller en massaler zijn dan de vorige keer,"vervolgt hij.Website: http://www.groenfront.nl

No comments: